NIK aan Joodse Gemeentebesturen: zie om naar elkaar

Het NIK heeft haar Joodse Gemeente-besturen opgeroepen een structuur op te zetten zodat er naar elkaar, en met name naar de risicogroepen zal worden omgekeken, en er klaar wordt gestaan daar waar mensen mogelijk in een sociaal isolement dreigen te raken. “Voor uw en onze leden is het goed te weten dat zij er niet alleen voor staan! Kol Jisrael Areviem ze baze – het hele Joodse volk draagt verantwoordelijkheid voor elkaar. “Ga daarom als bestuur van de Joodse Gemeente na of u het volgende in gang kunt zetten, in zijn geheel of een aantal van de onderstaande acties voor mensen uit de risicogroepen die in deze tijd hulp nodig hebben met bijvoorbeeld boodschappen doen, medicijnen ophalen, sociaal contact (telefonisch, of per video oproep), contact met de rabbijn of rabbinaal functionaris of andere gewenste hulp/vragen.” Dat schrijven voorzitter Joop Elzas en alg. secretaruis Ruben Vis in een vanochtend aan de Joodse Gemeenten verstuurde brief. Zij benadrukken bij alle acties vooral de richtlijnen in acht te nemen die nodig zijn, zoals boodschappen voor de deur zetten, voldoende afstand houden etc.

De maatregelen die de overheid heeft afgekondigd zijn uiterst ingrijpend. Niet uit te sluiten valt dat de overheid zich genoodzaakt ziet om tot nog strengere maatregelen over te gaan. Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te houden is het openbare leven grotendeels stil komen te liggen. “Dit heeft ook grote impact op het Joodse leven en op onze leden.” Het NIK had in twee instanties de Joodse Gemeenten de afgelopen weken preventief geïnformeerd om zo bij m.n. sjoeldiensten en andere groepsbijeenkomsten alert te zijn en maatregelen te nemen. “Zoals we u de afgelopen weken hebben geïnformeerd zo zullen we ook in de komende weken, ook in de aanloop naar Pesach, contact met u onderhouden en daar waar mogelijk uw kehilla met raad en daad bijstaan.” Het bericht van het NIK-bestuur sluit af met een boodschap van rabbijn Shimon Evers, omdat “bij een bericht als dit, binnen de muren van ons kerkgenootschap, een spirituele boodschap niet mag ontbreken.”

Reacties zijn gesloten.