Schat aan Nederlands-Joodse informatie online te raadplegen

Binnenkort komt een enorme schat aan Nederlands-Joodse informatie beschikbaar op internet. Delpher zet deze maand meer dan 180.000 pagina’s online afkomstig uit 250 verschillende Joodse kranten en tijdschriften. Delpher is een site met gedigitaliseerde kranten en tijdschriften en breidt steeds verder uit. Als voorloper op deze forse uitbreiding is nu het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland beschikbaar gekomen.

Het Centraal Blad voor Israëlieten verscheen onder die naam vanaf 1886 en is tot en met de editie van 9 mei 1940 compleet gedigitaliseerd. De toevoeging van de 250 kranten en tijdschriften betekent een forse uitbreiding aan informatie over het Joodse leven sinds het midden van de negentiende eeuw. Tot voor kort waren slechts vier Joodse publicaties op Delpher gezet: het Nieuw Israëlietisch Weekblad, het Joodsche Weekblad, het blad dat in de oorlog verscheen als uitgave van de Joodsche Raad, het vrouwenblad Ha’Ischa en het tijdschrift De Vrijdagavond.

Kranten en tijdschriften maakten vanaf het midden van de negentiende eeuw een enorme groei door. Er zijn in de daaropvolgende anderhalve eeuw talloze kranten en tijdschriften verschenen waaronder dus ook vele van Joodse signatuur. Na de oorlog is van de vooroorlogse weekbladen alleen het NIW weer gaan verschijnen. Tot mei 1940 waren er meer wekelijkse publicaties waaronder dus het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen dart vanaf 1870 werd uitgegeven. Ook veel kleinere media komen digitaal beschikbaar waaronder ook tijdschriften waar zelfs maar een enkele jaargang van is verschenen.

Voor onderzoekers en geïnteresseerde snuffelaars is het met Delpher mogelijk om informatie uit kranten en tijdschriften te halen, informatiebronnen die door hun aard vaak een veel vluchtiger karakter hebben dan boeken en geïnventariseerde archiefcollecties.

Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, eerste jaargang

Al deze tijdschriften worden gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-programma dat door de overheid is gefinancierd om een veelheid aan kranten en tijdschriften digitaal te behouden en met behulp van een zoekmachine toegankelijk te maken. Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het programma is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het al een aantal jaren lopende project ontsluit bladen die landelijk, regionaal, lokaal, professioneel, vrijwillig, van diverse religieuze signatuur, zijn verschenen sinds de eerste kranten in Nederland werden gedrukt. De gedrukte media bevinden zich in collecties van bibliotheken en archieven. Metamorfoze digitaliseert en de eigenaar van het materiaal bepaalt of het ook daadwerkelijk op Delpher komt.

Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, 9 mei 1940

Reacties zijn gesloten.