Meer dan honderd Nederlands-Joodse tijdschriften nu digitaal terug te lezen

De internetsite Delpher.nl heeft deze week meer dan honderdvijftig tijdschriften toegevoegd van Joodse signatuur. Het NIK heeft de Joodse kranten en tijdschriften geselecteerd, wat de zoekopdracht op de Delpher-site aanzienlijk nauwkeuriger maakt.

Geregeld plaatst Delpher nieuwe tijdschriften en kranten op de digitale verzamelplaats van oude media. Dit keer is bijna de helft van wat er nieuw is opgenomen van Joodse herkomst. Daarmee is Delpher een enorme bron geworden van Joodse informatie. Delpher is een site met gedigitaliseerde kranten en tijdschriften en breidt steeds verder uit.

Kranten en tijdschriften maakten vanaf het midden van de negentiende eeuw een enorme groei door. Er zijn in de daaropvolgende anderhalve eeuw talloze kranten en tijdschriften verschenen waaronder dus ook vele van Joodse signatuur. Na de oorlog is van de vooroorlogse weekbladen alleen het NIW weer gaan verschijnen. Tot mei 1940 waren er meer wekelijkse publicaties waaronder het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland en het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen dat vanaf 1870 werd uitgegeven. Het Centraal Blad, het NIW en het Joodsche Weekblad zijn door Delpher gerubriceerd als kranten. Alle overige Joodse publicaties staan in de rubriek Tijdschriften. Ook veel kleinere Joodse media van zowel voor als na de oorlog en een enkel blad van in de oorlog, zijn digitaal beschikbaar gekomen. Daaronder zijn ook tijdschriften waar zelfs maar een enkele jaargang van is verschenen.

Voor onderzoekers en geïnteresseerde snuffelaars is het met Delpher mogelijk om informatie uit kranten en tijdschriften te halen, informatiebronnen die door hun aard vaak een veel vluchtiger karakter hebben dan boeken en geïnventariseerde archiefcollecties.

Uit de lijst met 288 nu nieuw geplaatste media heeft het NIK de Joodse media geselecteerd. Dit vergemakkelijkt het doorzoeken van Delpher.

In de rubriek Tijdschriften kan dan namelijk de exacte titel van het blad worden ingevoerd. Dit voorkomt dat de selectie breder wordt dan strikt noodzakelijk.

Reacties zijn gesloten.