Raad van Kerken schaart zich achter boycot Israël-oproep

De Raad van Kerken heeft in een brief aan minister Blok van Buitenlandse Zaken zijn steun uitgesproken aan een oproep tot boycot van Israël. De kerken in de Raad van Kerken zwijgen.

Grote ergernis
De steunbetuiging leidt tot fikse kritiek van Christenen voor Israël en ook de partners van de Raad van Kerken in het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) zijn pijnlijk geraakt door de actie van de Raad van Kerken. Inmiddels heeft het Overleg Joden en Christenen (OJEC) besloten het onderwerp op verzoek van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap dat lid is van het OJEC, te bespreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Het is duidelijk dat de ergernis groot is.

Brief aan minister Blok
De Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC), heeft aan de EU-ministers van Buitenlandse Zaken een brief gestuurd waar de Raad van Kerken in Nederland zich bij aansluit. De Raad van Kerken heeft zich aangesloten bij de brief en heeft deze op 19 mei nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van minister Blok van Buitenlandse Zaken en de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

De Wereldraad van Kerken zegt: “we appeal for a firm and principled stance by the European Union against any annexation by the State of Israel of occupied Palestinian territory in the West Bank. In case the State of Israel proceeds with the planned annexation, the EU must surely suspend the EU-Israel Association Agreement. The WCC and the MECC are calling on the EU to ensure that any such annexation is met with real consequences, at least commensurate with those adopted by the EU in response to Russia’s annexation of Crimea.”
De Europese Unie heeft na de annexatie van de Krim boycotmaatregelen ingesteld jegens Rusland.

In een eigen verklaring zegt de Raad van Kerken het appel van de Wereldraad van Kerken te steunen. De passage over toepassing van de boycotmaatregelen zoals die door de EU zijn ingesteld tegen Rusland, is inmiddels uit het bericht op de site van de Raad van Kerken verdwenen.

Selectieve verontwaardiging
Christenen voor Israel heeft fel gereageerd op de positie die de Raad van Kerken heeft ingenomen door zich achter een oproep aan de EU-ministers tot boycot van Israël te scharen. “Zover wij kunnen nagaan heeft de Raad van Kerken nog nooit in haar geschiedenis de Nederlandse regering opgeroepen tot economische strafmaatregelen tegen een land. Is dit geen selectieve verontwaardiging?”

Geen afstand van boycot-gedachte
De Raad van Kerken heeft gereageerd op de kritiek van christenen voor Israël. Daarbij heeft de Raad geen afstand genomen van de boycot-gedachte. De Raad zwijgt erover. Ook neemt de Raad een loopje met de waarheid door ‘zou’ te schrijven waar de Wereldraad ‘must’ hanteert.
De Raad van Kerken: “De brief van WCC en MECC stelt dat, mocht Israël besluiten over te gaan tot annexatie, dit sancties ten gevolge zou kunnen hebben, zoals dat ook in andere situaties in de wereld het geval is.”
De Wereldraad van Kerken: “In case the State of Israel proceeds with the planned annexation, the EU must surely suspend the EU-Israel Association Agreement. The WCC and the MECC are calling on the EU to ensure that any such annexation is met with real consequences, at least commensurate with those adopted by the EU in response to Russia’s annexation of Crimea.”

CvI richt zijn pijlen op alle lidkerken van de Raad van Kerken. Bij het werk van de Raad zijn zeventien kerken betrokken. “Zo vaak wist de kerk precies wat Joden moesten doen of laten. Moeten we ook nu weer aan Israël voorschrijven hoe te handelen en haar als ze niet naar de kerk luistert proberen met strafmaatregelen te treffen?” schrijven Roger van Oordt en ds. Frank Heikoop van Christenen voor Israel.

Tot de kerken die lid zijn van de Raad van Kerken behoren de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Anglicaanse Kerk in Nederland en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Bij het werk van de Raad zijn ook de Zevende-dag Adventisten en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten betrokken.

Het zwijgen van de kerken
Niet alleen de Raad van Kerken zwijgt over de werkelijke boodschap van de Wereldraad van Kerken. De lidkerken van de Nederlandse Raad van Kerken zwijgen. In dit geval over de ‘als-dan’ oproep die de Raad van Kerken ondersteunt om het associatieverdrag met Israël op te zeggen en Israël economisch te boycotten. Het zijn de Joodse leden van het OJEC die het onderwerp agenderen.

Reacties zijn gesloten.