Maurits Berendsen, de man die Rabbi Sacks vertaalt

“Het is steeds zeer inspirerend om de stukken van rabbi Sacks in vertaling te lezen.” Deze en meer van dit soort positieve reacties krijgt het NIK wanneer we als wekelijkse Tora-verklaring een artikel van rabbi Jonathan Sacks publiceren. Sacks is voormalig opperrabbijn van het Britse Gemenebest en een van de grote denkers en schrijvers in het hedendaagse Jodendom.

Zijn wekelijkse Toraverklaring bereikt duizenden en duizenden mensen en wordt in meerdere talen vertaald. Het NIK brengt de uitleg van Sacks op de wekelijkse Toralezing in het Nederlands. We doen dat niet iedere week, maar zo’n vijftien keer per jaar. Maurits Berendsen is degene die voor het NIK en enkele duizenden trouwe lezers van het NIK Weekbericht de vertaling verzorgt.

Berendsen: “Ik hoop dit vertaalwerk nog een tijd te kunnen volhouden. Het geeft veel voldoening. Ik beschouw het vertalen tevens als een sjioer, ik steek er zelf wat van op, en zie het als een leerzame hobby. Berendsen haalt de Engelse tekst eerst door het vertaalprogramma van Google. “Google Translate vormt voor mij de basis. Vandaar ga ik net zo lang vijlen en schaven tot ik in de tekst geen ongerechtigheden meer zie.” Berendsen gebruikt het programma al langer en ziet het vooruit gaan. “Ik moet opmerken dat Google inmiddels een veel betere vertaling aflevert dan enkele jaren geleden.” Berendsen blijft bescheiden. Gevraagd of we een stuk mogen wijden aan het feit dat hij de vertalingen maakt zegt hij: “Als u mijn naam zou willen vermelden dan heb ik daar geen overwegend bezwaar tegen, maar het gaat tenslotte om de auteur en niet om de vertaler. Dat doet me overigens denken aan de witz die ik vele jaren geleden hoorde van mijn oud-godsdienstleraar D. Goudsmit z.l.: De voorzitter van een vooroorlogse Joodse Gemeente vierde zijn 50-jarig jubileum en werd door velen geprezen om zijn leiderschap. Toen een journalist hem vroeg hoe hij al die huldigingen had gevonden zei hij: “er is werkelijk prachtig gesproken, maar één ding heb ik pijnlijk gemist, dat namelijk niemand mijn bescheidenheid heeft gereleveerd!” Dus perse vermeld te worden dat hoeft niet van de bescheiden Amsterdammer. Dat de vertalingen worden geapprecieerd schenkt hem voldoening. “Het vormt een stimulans om door te gaan.”

Reacties zijn gesloten.