NIK: strijdbijl begraven, gerechtelijke procedures gestaakt

De Centrale Commissie (algemeen bestuur) van het NIK heeft ingestemd met de vaststellingsovereenkomst die de regeling vormt van het geschil rondom de splitsing van het ressort IPOR. Daarmee is de strijdbijl begraven. Gerechtelijke procedures worden gestaakt. De Mediene-kehillot nemen weer volledig deel aan het besturen van het NIK. De Centrale Commissie telt 23 zetels waarvan er door het geschil zes onbezet waren. Instemming met de vaststellingsovereenkomst maakte het mogelijk de zes voor Mediene gereserveerde zetels in te nemen; dat is zondagavond 30 augustus gebeurd, waardoor er in de Centrale Commissie weer afgevaardigden uit alle ressorten zitten.

De Centrale Commissie kiest uit haar midden de leden van de Permanente Commissie, het dagelijks bestuur van het kerkgenootschap. Door het vertrek van twee leden uit Amsterdam en een lid uit Den Haag waren er drie vacatures in de Permanente Commissie ontstaan. Onmiddellijk nadat de Centrale Commissie de zes leden van het ressort Mediene had gekozen, werd één van hen, Max Loewenstein, door de Centrale Commissie benoemd in de Permanente Commissie. Daarmee bestaat de Permanente Commissie uit vijf leden, afkomstig uit de ressorten Amsterdam, Nederland Midden en Mediene. NIK-voorzitter Joop Elzas: “Wat nu is gerealiseerd is in het belang van de toekomst van het NIK en de kehillot. We gaan samen vooruitkijken op basis van onderling vertrouwen, in plaats van met de rug naar elkaar toe te staan.”

Reacties zijn gesloten.