AMOS benoemt Rachel Halperin tot Manhiga Roechaniet

AMOS, de modern-orthodoxe sjoel in Amsterdam, heeft Rachel Halperin benoemd tot manhiga roechaniet. In een bericht zegt het AMOS-bestuur over deze Hebreeuwse term: “In het Nederlands weten wij geen goede vertaling voor deze term – in het Engels wordt het vaak vertaald als Spiritual Community Leader.” Zij zal tot het einde van het verblijf van de familie Halperin in Nederland, deze functie vervullen. Rachel Halperin is samen met haar man Pedaya het shaliach-echtpaar voor Bne Akiwa. Doordat hun Shelichoet in de aankomende zomer ten einde loopt en het gezin weer naar Israel terugkeert, is haar aanstelling bij AMOS van tijdelijke aard.

De afgelopen jaren zijn in Modern Orthodoxe gemeenschappen, voornamelijk in Israel, de VS en Engeland, vrouwen in de positie van Manhiga Roechaniet benoemd. Rachel Halperin zal zich bezighouden met die Halachische zaken en vraagstukken die specifiek betrekking hebben op vrouwen en zal binnen de AMOS-gemeenschap als eerste aanspreekpunt fungeren voor vragen op dit gebied. Het AMOS-bestuur: “Vanzelfsprekend wordt zij hierin ondersteund door Rav Menachem en worden haar halachische adviezen met Rav Menachem afgestemd.”

Zij zal zich daarnaast bezighouden met het ontwikkelen van contacten met en activiteiten voor jongeren (20+) en jonge gezinnen in Amsterdam en omgeving en geregeld zal zij de Derasja (predicatie) in de sjoel van AMOS en sjioeriem voor dames gaan verzorgen.

Het is voor het eerst dat een kehilla/sjoel in Nederland ertoe overgaat een vrouw in een dergelijke functie met deze taken te benoemen.

Reacties zijn gesloten.