Behoedzaam vieren van geloof betekent 1,5 meter, maximaal 30 deelnemers, mond-neusmaskers en geen samenzang

Zoals we eerder, in ons bericht van 29 september aan de Joodse Gemeenten aangaven, is het noodzakelijk om sjoeldiensten te maximeren op dertig deelnemers. Daarmee in principe de richtlijn volgend die de overheid voor bijeenkomsten heeft vastgesteld sinds 29 september. Aldus bewegen we mee met wat geldt voor bijeenkomsten in het algemeen en wordt geen uitzondering gemaakt vanwege het religieuze karakter van de bijeenkomst.

Hoewel het onze hoop en overtuiging is dat onze gebeden worden verhoord, leren we dat we zelf ook een verantwoordelijkheid hebben: venisjmartem me’od lenafsjotechem – pas goed op je eigen leven! (Devarim 4:15).

Op dit moment zien we een toename van COVID-19 in de samenleving met een negatieve impact op de gezondheid van steeds meer Nederlanders. De volksgezondheid en de overbelasting van de zorg is ook in de religieuze wereld een blijvend punt van aandacht en zorg. De ontwikkeling van het virus vraagt om nog meer prudentie dan de richtlijnen voorschrijven.

NIK-voorzitter Joop Elzas: “Terugkijkend op de afgelopen periode komt een heel groot compliment toe geven aan de besturen van de Joodse Gemeenten en de sjoelbesturen, gabba’iem, contactcommissies, vrijwilligers, en de rabbinale functionarissen die nu al meer dan een half jaar niets te veel is om hun kehilla draaiend te houden, die steeds door blijven gaan en wegen vindt om ons bijeen te houden, bijeen te brengen en onder uiterst moeilijke en steeds veranderende omstandigheden een ongelooflijke inzet plegen in alle delen van het land. Nu wordt zichtbaar hoe groot, hoe onbegrensd hun toewijding is voor de sjoel, voor de kehilla, voor de gemeenschap.”

In lijn met hetgeen we op 29 september, daags na Jom Kippoer communiceerden, heeft opnieuw overleg plaatsgevonden van de vertegenwoordigingen van kerkgenootschappen met de regering, met de volgende uitkomst:

Het algemene advies is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten voor de maand oktober de volgende uitgangspunten in acht te nemen. Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:

o dat de religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief leiding van de dienst);

o diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;

o met in acht name van de eigen, geactualiseerde Protocollen van de landelijke religieuze organisaties ook de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen;

o met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften;

o in aanvulling op de richtlijnen wordt dringend geadviseerd zich te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mond-neusmaskers.

De religieuze gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring dringend adviseren en aanbevelen.

Reacties zijn gesloten.