Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: antisemitisme stevig aanpakken

CDA-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wil dat het nieuwe kabinet doorgaat met het stevig aanpakken van antisemitisme. Dat heeft de minister, tevens kandidaat-Kamerlid (lijstduwer op nummer 50), gezegd in gesprek met een afvaardiging van de Joodse gemeenschap.

Er werd uitgebreid stil gestaan bij uitingen van antisemitisme, onder meer op social media. Grapperhaus wil de bekrompenheid waaruit de vooroordelen jegens Joden voortvloeien, aanpakken, zowel door de toepassing van strafrecht als door educatie. Ook de beveiliging van Joodse instellingen en kosjer kunnen eten kwamen aan de orde. Grapperhaus: “We moeten tradities beschermen. Mensen moeten zich thuis en veilig voelen in dit land.”

NIK heeft ervoor gepleit om duidelijke afspraken over deze onderwerpen in het regeerakkoord vast te leggen, zodat de belangen van de joodse gemeenschap direct vanaf het begin van de kabinetsperiode goed worden geborgd. Grapperhaus wees op de benoeming van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. In die positie heeft hij Eddo Verdoner benoemd, tot nu voorzitter van het Centraal Joods Overleg. NIK-voorzitter Joop Elzas verwelkomde de benoeming. “Door de regering wordt met de aanstelling van de coördinator daadwerkelijk invulling gegeven aan de oproep om specifiek antisemitisme te bestrijden.” In het gesprek met de Joodse delegatie gaf Grapperhaus aan dat het zijn vurige wens is dat de coördinator, die nu voor twaalf maanden is benoemd, een permanente functie wordt.

Namens de joodse gemeenschap spraken Joop Elzas en Ruben Vis van NIK en twee joodse jongeren, geneeskundestudente Avigal Brilleslijper en rechtenstudent Simon Hellendall met minister Grapperhaus.

NIK - minister Grapperhaus CDA
CDA-minister Ferd Grapperhaus in gesprek met NIK-voorzitter Joop Elzas, en met Avigal Brilleslijper en Simon Hellendall

Reacties zijn gesloten.