NIK voert gesprekken met politieke partijen

In de aanloop naar de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet voert het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap gesprekken met politici van diverse partijen.

“Ik laat de strijd tegen antisemitisme niet los”, dat zei VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius in een gesprek met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Yesilgöz is Tweede Kamerlid en stond op plek 5 van de VVD kandidatenlijst voor de verkiezingen.

Yesilgöz zei tegen de delegatie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaande uit NIK-voorzitter Joop Elzas, NIK-secretaris Ruben Vis, Simon Hellendall en Avigal Brilleslijper dat ze zich er voor in zal zetten om de positie van Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding langer dan voor 1 jaar te laten zijn. De functie is net gecreëerd maar de duur van de functie is nog niet voor een langere termijn. Yesilgöz-Zegerius: “De NCAB moet mensen kunnen aanspreken, stevig advies kunnen geven en er voor zorgen dat er als het om de bestrijding van antisemitisme gaat, er op een effectievere manier gaat worden gewerkt.”

De jongeren Simon Hellendall en Avigal Brilleslijper gingen met Dilan Yesilgöz dieper in op de betekenis van wat Joods leven in Nederland betekent. Yesilgöz benadrukt in haar campagnefilmpje dat je moet kunnen kiezen om te geloven, of niet te geloven. Tot het eerste, geloven dus, behoort ook dat je daaraan uitvoering kunt geven, Dat is, zo benadrukten de twee jongeren, ook een vorm van vrijheid, van mezelf kunnen zijn in Nederland.

VVD Yesilgöz-Zegerius
NIK-delegatie spreekt met Dilan Yesilgöz, VVD

Alexander Hammelburg, tot nu gemeenteraadslid in Amsterdam voor D66 en door de verkiezingswinst toetredend Kamerlid, benadrukte tegenover de NIK-delegatie dat antisemitisme zich ook voordoet daar waar er helemaal geen joden betrokken zijn. Des te meer reden om antisemitisme sterk te bestrijden, merkte Hammelburg op in het gesprek met het NIK. Naast antisemitisme kwamen in de gesprekken ook andere aspecten van je thuis voelen in Nederland aan de orde, waaronder kosjer eten en de noodzaak tot beveiliging. Wat de kosjere slacht betreft zei Hammelburg dit te zien tegen de achtergrond van de vraag hoe kunnen Joden hun joodse leven in Nederland voortzetten. Daar, zei de D66er, is hij ten volle bereid zich voor in te zetten.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet sprak tegenover de delegatie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap haar zorg uit over het antisemitisme in Nederland. Vooral over de relatie die wordt gelegd tussen Joden en de Coronapandemie was Bromet, die voor de verkiezingen op plek vier stond voor de Tweede Kamer, zeer uitgesproken. Zij benadrukte de noodzaak om antisemitisme effectief aan te pakken en met alle mogelijke middelen te bestrijden.

Het NIK sprak ook met haar collega Jasper van Dijk, de nummer 9 van de lijst van de SP waar hij al Kamerlid voor is. De SP-parlementariër sprak zich scherp veroordelend uit over antisemitisme. Van Dijk: “Antisemitisme moet met alle mogelijke middelen de kop in worden gedrukt. Door er aandacht aan te schenken in het onderwijs en door de toepassing van het strafrecht.”

NIK - minister Grapperhaus CDA
NIK spreekt met CDA-minister Ferd Grapperhaus

CDA-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wil dat het nieuwe kabinet doorgaat met het stevig aanpakken van antisemitisme. Dat heeft de minister, tevens lijstduwer op nummer 50, gezegd in gesprek met een afvaardiging van de Joodse gemeenschap.

Er werd uitgebreid stil gestaan bij uitingen van antisemitisme, onder meer op social media. Grapperhaus wil de bekrompenheid waaruit de vooroordelen jegens Joden voortvloeien, aanpakken, zowel door de toepassing van strafrecht als door educatie. Ook de beveiliging van Joodse instellingen en kosjer kunnen eten kwamen aan de orde. Grapperhaus: “We moeten tradities beschermen. Mensen moeten zich thuis en veilig voelen in dit land.”

NIK heeft ervoor gepleit om duidelijke afspraken over deze onderwerpen in het regeerakkoord vast te leggen, zodat de belangen van de joodse gemeenschap direct vanaf het begin van de kabinetsperiode goed worden geborgd. Grapperhaus wees op de benoeming van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. In die positie heeft hij Eddo Verdoner benoemd, tot nu voorzitter van het Centraal Joods Overleg. NIK-voorzitter Joop Elzas verwelkomde de benoeming. “Door de regering wordt met de aanstelling van de coördinator daadwerkelijk invulling gegeven aan de oproep om specifiek antisemitisme te bestrijden.” In het gesprek met de Joodse delegatie gaf Grapperhaus aan dat het zijn vurige wens is dat de coördinator, die nu voor twaalf maanden is benoemd, een permanente functie wordt.

ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers wil ook in de komende kabinetsperiode op blijven komen voor de belangen van de joodse gemeenschap. Dat heeft hij gezegd in gesprek met een afvaardiging van de joodse gemeenschap. Onder meer antisemitisme, kosjer kunnen eten en de beveiliging van joodse instellingen kwamen daarbij aan de orde.

NIK-voorzitter Joop Elzas: “ChristenUnie is voor de joodse gemeenschap door de jaren heen een trouwe bondgenoot, die vaak aandacht vraagt voor onze belangen.” Segers gaf in het gesprek aan daarmee zeker door te willen gaan. De twee jongeren wierpen de vraag op of het mogelijk blijft in Nederland joods te kunnen leven. Simon Hellendall wees erop dat het dan gaat om de bestrijding van antisemitisme, de noodzaak van beveiliging, en daar maakt ook het kosjer kunnen eten een belangrijk onderdeel van uit. “Kan ik hier joods zijn ja of nee? Het moet zo zijn dat je in dit land kunt leven naar jouw diepste overtuiging. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij”, zei Segers. Aan de twee jongeren gaf Segers de boodschap mee dat zij met hun joodse identiteit hier in Nederland een toekomst hebben.

Simon Hellendall zei nagedacht te hebben over zijn toekomst nadat hij zijn studie in de loop van dit jaar zal hebben afgerond. “Voor mij betekent kosjer kunnen eten een teken om mij thuis te voelen in Nederland. Het gaat om jezelf kunnen zijn. Ik weet zeker dat een dergelijk gevoel ook geldt voor jongeren die deel uitmaken van de moslimgemeenschap.”

Geneeskundestudente Avigal Brilleslijper bracht onder woorden wat het betekent dat drie achtereenvolgende generaties, haar ouders, zijzelf en binnenkort haar kind, onder beveiliging naar joodse activiteiten moeten gaan. Over de beveiliging trok Laura Bromet (GroenLinks) de vergelijking met de dorpsschool waar haar kinderen naartoe gaan en noemde de maatregelen die door de Joodse gemeenschap voor de veiligheid worden genomen ‘ongelofelijk’.

In een gesprek met Derk Jan Eppink van JA21 kwamen de Abraham Akkoorden aan de orde. Eppink, lid van het Europees Parlement, stond op plaats 3 van JA21 en behaalde daarmee een Kamerzetel. Hij uitte zich buitengewoon positief over de Abraham Akkoorden waarmee vorig jaar door de regering van de Amerikaanse president Trump co-existentie en diplomatieke verhoudingen zijn gerealiseerd tussen Israel en een aantal Arabische landen in de regio. Ook Eppink benadrukte dat antisemitisme sterk moet worden bestreden en uitte zich in positieve zin over het feit dat Nederland een functie Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding heeft gecreëerd, waarbij Eppink erop wees dat veel Europese landen ons land al voor gingen met de benoeming van een nationaal coördinator. Eppink wees erop dat de slacht volgens de joodse religieuze rite nooit een probleem is geweest en sprak zich er dan ook voor uit dat deze zonder beperkingen en binnen de kaders van het huidige convenant dat daarover met de overheid is gesloten, kan worden voortgezet.

Reacties zijn gesloten.