In OJCM vinden Joden, christenen en moslims elkaar

Gelovigen zetten zich vanuit jodendom, christendom en islam vaak individueel in voor de samenleving. Dat kan ook gezamenlijk en dat laat het OJCM, Overlegorgaan voor Joden, Christenen en Moslims, zien.

Vanuit eigen identiteit meedoen en verantwoordelijkheid dragen

Binnen het OJCM trekken joden, christenen en moslims al twaalf jaar samen op. Er zijn mooie overeenkomsten en verschillen worden gerespecteerd. Het OJCM staat pal voor de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Wanneer mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar beter leren kennen, blijkt de vrede in de samenleving daarbij gebaat, zo leert de ervaring binnen het OJCM. De deelnemers hebben een gezamenlijk verlangen: een samenleving waarin iedereen het recht heeft om vanuit de eigen identiteit er te zijn, mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen.

Wat doet het OJCM?

Binnen het OJCM wordt voor elkaar opgekomen. Zo is er door de leden van het OJCM aandacht gevraagd voor diverse problematieken bij hoorzittingen in de Tweede Kamer. Het OJCM laat van zich horen wanneer er in de berichtgeving wordt aangezet tot haat en polarisatie. Zo heeft het OJCM een onderbouwde reactie geschreven op het rapport en de kabinetsreactie over ‘ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen op moskeebesturen’. Om elkaar ondanks de verschillen beter te begrijpen, blijven wij in gesprek met elkaar. Het OJCM heeft een bijeenkomst over Jeruzalem georganiseerd. Een onderwerp waar elke stroming ideeën en maar vooral ook emotionele gevoelens bij heeft. Het OJCM heeft het initiatief genomen tot de stichting Geloven in Samenleven. De stichting ondersteunt en verbreedt de lokale en regionale praktische samenwerking tussen mensen van diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities.

Wie doen mee met het OJCM?

Contactorgaan Moslims en Overheid

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

Raad van Kerken Nederland

Meer weten?

Kijk op de website www.ojcm.nl of Facebook facebook.com/DROJCM

Reacties zijn gesloten.