NIK doet uitvraag voor landelijk begraafplaatsenproject

Het NIK heeft alle eigenaren van Joodse begraafplaatsen in Nederland gevraagd of zij belangstelling hebben om mee te doen aan een groot project in het kader van Erfgoed Telt. In Nederland zijn 238 Joodse begraafplaatsen. Iedere eigenaar komt in principe in aanmerking voor een bijdrage. De bijdrage is afkomstig uit een budget dat de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, in het kader van haar Erfgoed Telt-beleid beschikbaar stelt. “Tot het erfgoed in Nederland behoren ook gebouwen, monumenten, plekken en objecten die te maken hebben met de joodse cultuur, religie en geschiedenis: … of een vergeten begraafplaats …” schrijft de minister in haar beleidsbrief Erfgoed Telt.

De minister heeft het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap aangewezen voor de organisatie hiervan voor wat betreft de Joodse begraafplaatsen. Het totale door de minister beschikbaar gestelde budget is € 2,5 miljoen. Het gaat om de grootste financiële operatie voor de Joodse begraafplaatsen in Nederland ooit. Het NIK heeft zich jarenlang ingezet om een budget van de overheid te krijgen voor deze historische plekken in steden en dorpen. Het is de bedoeling dat dit bedrag, verdeeld over het gehele land ter beschikking wordt gesteld aan Joodse begraafplaatsen, zoals die de afgelopen 400 jaar zijn ontstaan.

Iedere eigenaar van een begraafplaats komt in beginsel in aanmerking voor maximaal € 10.000 per begraafplaats. Wanneer een eigenaar geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, wordt het vrijkomende geld gelijkelijk over de overige begraafplaatsen verdeeld. De eigenaren van Joodse begraafplaatsen zijn Joodse Gemeenten, burgerlijke gemeenten en een enkele particulier of stichting en het NIK. Er zijn vier begraafplaatsen van de LJG’s en vier begraafplaatsen van de Belgische kehillot. De Portugese begraafplaats in Ouder-Amstel (Ouderkerk) heeft een eigen regeling. Aan de eigenaren wordt gevraagd om instemming met de methodiek van dit project. Voorts, welke werkzaamheden men verwacht uit te gaan voeren, welke speciale historische personen en/of gebeurtenissen kleven aan de gemeenschap waar de begraafplaats zich bevindt, en ook op welke manier de besteding van het bedrag past in één of meer van de kerndoelen die staan in de Erfgoed Telt-brief van de minister van OCW. De eigenaren wordt gevraagd voor 1 september te reageren zodat op basis daarvan het project in overleg met het ministerie van OCW verder kan worden gefinaliseerd. De bedoeling is dat de bestedingen dan vanaf januari 2022 van start gaan.

Reacties zijn gesloten.