Bisschop bepleit positieve belangstelling voor het jodendom

Herman Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, bepleit een positieve belangstelling voor het jodendom. Dat schrijft Woorts in een brief aan de katholieke gelovigen in de bisdommen van de Nederlandse Kerkprovincie. Aanleiding voor de brief is het binnenkort weer naderen van de datum van 17 januari. Deze dag is op de katholieke kalender de Dag van het Jodendom.

Dag van het Jodendom – bisschop Van Luyn bekijkt de oudste Tora-rol in de bibliotheek Ets Haim van de Portugese synagoge in Amsterdam, 17 januari 2008

De Dag van het Jodendom is in 2008 door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland is ingesteld, met als doel aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom. Woorts: “Onze Kerk komt immers uit het Jodendom voort en met het levende Jodendom delen wij veel van onze waarden, gebeden en wensen voor de wereld waarin wij leven.” Woorts roept zijn priesters en andere leidinggevenden binnen zijn kerkverband op om de Dag van het Jodendom invulling te geven en ziet ‘unieke kansen om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen’. Niet alleen omdat ontmoetingen met joden ‘vaak verrijkend en levenslange vriendschappen met zich mee kunnen brengen’. Woorts waarschuwt ook voor antisemitische ideeën en daden die weer meer en meer volop en zonder gêne geuit worden.

Hij wijst er op dat antisemitische opvattingen en uitingen in strijd zijn met de geldende katholieke geloofsleer en beroept zich daarbij op de uitspraken van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). Woorts: “Veel van dit anti-Joodse gedachtegoed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum II uitdrukkelijk en bij herhaling veroordeeld heeft.” In gewone mensentaal luidt de boodschap van de bisschop: een antisemiet is geen goede katholiek.

Reacties zijn gesloten.