NIK stuurt ‘hopelijk’ laatste Corona-bericht aan Joodse Gemeenten

Op 15 februari heeft de meest recente persconferentie plaatsgevonden van de minister van VWS. De boodschap was duidelijk dat Nederland heel sterk teruggaat naar de situatie van voor maart 2020, nu dus bijna twee jaar geleden. Het overgrote deel van de maatregelen wordt afgeschaft of ingeperkt. Onze eerste communicatie met Joodse Gemeenten en sjoels is begonnen op 2 maart 2020; nu twee jaar later hebben we naar we mogen hopen de laatste in een geregelde stroom van communiqués gestuurd over hoe zich op te stellen ten aanzien van het Corona-virus, de pandemie en de consequenties voor het georganiseerde Joodse leven.
Terugziend kunnen we vaststellen dat de informatie van het NIK steeds erg is gewaardeerd en dat tegelijkertijd de bestuurders en medewerkers van de Joodse Gemeenten/sjoels zich tot het uiterste in hebben gezet om het georganiseerde Joodse leven zoveel mogelijk en zo soepel mogelijk voort te zetten binnen de voorschriften en adviezen. Een woord van waardering voor iedereen die deze inzet heeft gepleegd is zeker op z’n plaats. Helaas moeten we ook constateren dat er zich ernstige en zelfs dodelijke situaties in onze gemeenschap hebben voortgedaan en dat het risico nog steeds niet helemaal is geweken.
Met het oog op de Coronapandemie heeft het NIK in de loop van de twee jaar een flink aantal initiatieven genomen. Voor de Seder kwam er een praktische handleiding en werden de Pesach-melodieën van Hans en Asher Bloemendal online gezet. Omdat iedereen thuis moest seideren, werd de Nederlandse Haggada in een enorme oplage gratis gedistribueerd. Er kwam een blad met Tehilim (Psalmen) in het Hebreeuws, vertaald en in het fonetisch; een handleiding voor de diensten op de Hoge Feestdagen omdat die niet te lang mochten duren. Het NIK heeft een budget beschikbaar gesteld voor de Joodse Gemeenten om hen daarmee in staat te stellen iets extra’s te doen in het contact met de leden. En na iedere wijziging van de Coronamaatregelen informeerde het NIK de Joodse Gemeenten hoe deze wijzigingen door te voeren voor sjoeldiensten en andere activiteiten.

De informatie die het NIK heeft gegeven is steeds gebaseerd geweest op de informatie van CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarvan het NIK lid is, en dat ons iedere keer dat er wat veranderde uitstekend heeft geïnformeerd op basis van de directe contacten van CIO met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Masker af – masker op
En nu mogen de maskers af. Juist nu het feest van de maskers, Poerim, zich aandient, gaan onze neus-mondmaskers af. Poerim (woensdagavond 16 maart en donderdag 17 maart) is het feest van ‘venahafoch hoe’ – en alles werd omgedraaid. Koningin Vasjti werd vervangen door de Joodse koningin Ester die in deze positie in staat was haar volk te redden; de slechte Haman werd verwisseld voor de Joodse leider Mordechai, en het lot dat bepaalde dat alle Joden in het rijk van koning Achasjewerosj moesten worden gedood, werd omgedraaid, de Joden bleven leven, hun vijanden, met Haman aan het hoofd, werden gedood. Dat juist de omdraaiing van de maskerade plaatsvindt nu Poerim zich aandient, is om in de termen van Poerim (= Lotenfeest) te blijven een mooie speling van het lot.

Reacties zijn gesloten.