Inburgeraars in sjoel

Deelnemers aan een inburgeringscursus in Oost-Nederland waren onlangs op bezoek in de sjoel in Winterswijk. Daar werden ze verwelkomd en rondgeleid door Mirjam Schwarz van de Joodse Gemeente Winterswijk. Het is nog niet vaak gebeurd dat een groep inburgeraars bij een van onze Joodse Gemeenten over de drempel komt.

De zestig deelnemers aan de cursus waren naar de sjoel gekomen op initiatief van hun docent Kamel Benabbass. Hij had zijn leerlingen in drie groepen verdeeld zodat Mirjam Schwarz haar verhaal steeds aan een groep van ongeveer twintig mensen vertelde. Een inburgeringscursus bestaat uit het leren van de Nederlandse taal, maar ook over hoe wij in Nederland wonen en werken.

Mirjam Schwarz met een groep inburgeraars in de synagoge van Winterswijk

Mirjam Schwarz: “Er werden veel vragen gesteld. De groep bestond uit zowel mannen als vrouwen. Veel Syriërs, enkele deelnemers uit Irak Eritrea en Thailand en een Palestijn die ook nog een beetje boos werd, helaas in het Arabisch. Dit werd door de leraar heel goed opgevangen. Tijdens mijn verhaal zag ik vaak een instemmend geknik, er was veel herkenning. Men vond veel overeenkomsten tussen de islam en het jodendom. Kamel Benassas komt uit Marokko. Hij wist veel van het jodendom en was ook al in Israel geweest. Ik verwacht dat zo’n bezoek van inburgeraars nog wel vaker zal gaan gebeuren. Het blijft vast niet bij één keer.”

Reacties zijn gesloten.