Centrale Commissie neemt historische wijzigingsstap in eigen structuur

De Centrale Commissie van het NIK heeft gisteravond besloten tot een aantal belangrijke wijzigingen in haar eigen structuur. De Centrale Commissie bestaat uit 23 leden, dit was voor de oorlog zo, dit is na de oorlog voortgezet en ondanks de veel kleinere omvang van het NIK nooit veranderd. Gisteren heeft de Centrale Commissie besloten om het aantal CC-leden terug te brengen van 23 naar 9. De Centrale Commissie wordt samengesteld uit de ressorten. Naar gelang de grootte in ledental per ressort heeft een ressort zetels in de Centrale Commissie. De onderlinge verhouding tussen de ressorten is niet gewijzigd. Amsterdam had 10 zetels en krijgt er 4; Mediene gaat van 6 naar 2 en de ressorten NL Midden, Rotterdam en ’s-Gravenhage krijgen ieder 1 zetel. Daarnaast heeft de Centrale Commissie besloten dat de leden van de Permanente Commissie niet meer ook lid zijn van de Centrale Commissie. Dit zgn. monistische systeem dat vroeger ook bij de Gemeenteraad bestond (wethouders waren lid van de Gemeenteraad) is komen te vervallen waardoor de Centrale Commissie een meer toezichthoudende en de Permanente Commissie een sterkere beleidsuitvoerende en beherende rol krijgt. Tenslotte is de voorwaarde dat CC-leden zonder last of ruggenspraak (met hun ressort) stemmen, komen te vervallen. Nu blijft het onbenoemd.

PC-voorzitter Jigal Markuszower: “We hebben een historische stap gezet. Het is nog geen herstructurering maar het toont wel aan dat er nu een gezamenlijke wil is om het NIK te moderniseren. De structuur is met deze aanpassing gemoderniseerd, dat is een belangrijke stap waarvan het lang erop leek dat het er nooit van zou komen. Ik ben blij dat deze horde is genomen en bedank de leden van de Centrale Commissie voor hun steun aan het door de Permanente Commissie geformuleerde voorstel.” De uitwerking ervan gaat in het voorjaar van volgend jaar ertoe leiden dat er een nieuwe Centrale Commissie aan zal treden van negen leden en daarnaast een Permanente Commissie van drie tot vijf personen die geen deel meer uit zullen maken van de Centrale Commissie.

Reacties zijn gesloten.