Parasja Kie Teetsee 5782

Rabbijn Shimon Evers

Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19

Het keppeltje brengt hulp

Een beroemde anekdote. Een joodse familie uit New York is op weg voor sjabbat naar de Catskills. Een geliefde streek om de hitte van de zomer in New York even te vergeten en wat frisse lucht in te ademen. Plotseling zien ze een auto met een lekke band aan de kant van de weg staan. Er staat een man met een keppel op, naast de auto en zwaait naar hun. Kennelijk heeft hij hulp nodig. De familie stopt en samen verwisselen ze de band. Na afloop wensen ze de man gut sjabbes, hij bedankt, maar zegt geen gut sjabbes terug. En tot hun verbazing neemt hij zijn keppeltje van zijn hoofd en legt het in het dashboardkastje. De joodse man kijkt hem vragend aan, waarop de man uitlegt: “Ik ben niet joods. Ik rijd veel en regelmatig zie ik dat er mensen met pech langs de kant van de weg staan. Het is mij opgevallen, dat wanneer er iemand met een keppeltje op met pech staat, er vrijwel altijd iemand anders, met ook een keppeltje op, stopt en gaat helpen. Zodoende heb ik besloten om een keppeltje te kopen en in mijn dashboardkasje te bewaren. Voor het geval dat. En zie, het heeft gewerkt! Een fijne dag verder.”

Help de ander

In deze parasja zien we ook een paar voorbeelden van praktische hulp die je dient te geven aan een ander. Indien je een verdwaald dier ziet, dan moet je het terugbrengen naar de eigenaar. En als je de eigenaar niet kent, moet je het in huis nemen totdat je het kunt terug geven. En mocht dat heel lastig zijn, dan kan je het dier verkopen en het geld bewaren totdat je het kunt terug geven. Hetzelfde geldt ook voor alle andere verloren voorwerpen.

Verloren tijd

Onze geleerden voegen een interessante andere mogelijkheid toe. Hashem geeft ons tijd om onze dag, onze week, ons leven nuttig te besteden. Stel even, iemand heeft een gedeelte van de tijd die hij heeft, besteed aan zaken, die niet de moeite waard waren. Dan heeft hij eigenlijk een gedeelte van de tijd die Hashem hem geeft verloren. En hij komt tot inkeer en wil deze tijd als het ware weer terug geven. Maar hoe kan je nou verloren tijd terug geven? Hashem heeft hiervoor een oplossing. Hashem geeft de mens dan de mogelijkheid om in minder tijd hetzelfde te bereiken. Stel ik had een uur ter beschikking. Ik kan dat uur besteden aan Torahstudie en ik had een bladzijde Talmoed kunnen bestuderen. Maar ik heb de verleiding van de telefoon niet kunnen weerstaan en het uur is me door de vingers geglipt. (Misschien klinkt dit sommigen bekend in de oren?) Wanneer ik tot het besef kom, dat het beter had gekund, dan geeft Hashem me de mogelijkheid om diezelfde bladzijde in een half uur te leren. Zo kan ik weer wat verloren tijd terug krijgen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Torahstudie, maar voor veel meer zaken.

We zijn nu in de maand elloel, de maand van voorbereiding op Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Misschien is het een idee om even wat tijd te besteden aan de verloren tijd, dan kunnen we nog wat verloren tijd terug krijgen.

Reacties zijn gesloten.