Parasja Nitsawiem 5782

Rabbijn Shimon Evers

Dewariem/Deuteronomium 29:9-30:20

Deze parasja altijd voor Rosj Hasjana

Bij de indeling van de parsjiot – de afdelingen van de Torah die wekelijks gelezen worden – is bepaald dat de parasja Nitsawiem altijd gelezen wordt op de sjabbat voorafgaande aan Rosj Hasjana. Soms is dat in combinatie met de parasja die hierna komt ‘Wajelech’, dit jaar niet. Dit is afhankelijk van de dag van de week waarop Rosj Hasjana valt. Als er (zoals dit jaar) nog 2 sjabbatot zijn tot Soekot dan is er voor elke sjabbat een parasja. Indien er maar één sjabbat ‘vrij’ is tussen Rosj Hasjana en Soekot, dan is die gereserveerd voor de parasja Ha’azinoe en dan ‘schuift’ Wajelech aan bij Nitsawiem.

De komende maand wordt niet gezegend

De sjabbat voorafgaande aan Rosj Chodesj (Nieuwe maand) wordt er in sjoel een speciaal gebed uitgesproken om de komende maand te zegenen en om aan te kondigen welke dag of dagen in de komende week het Rosj Chodesj is. Dit doen we alle maanden van het jaar, maar niet de laatste sjabbat van het jaar voorafgaande aan Rosj Chodesj van de maand Tisjrie. Onze geleerden verklaren dat we de datum van deze Rosj Chodesj min of meer verbergen. Immers, het is dan niet alleen Rosj Chodesj, het is ook Rosj Hasjana. Rosj Hasjana is de dag waarop Hashem oordeelt over de mensheid. Het is ook de dag waarop de hemelse aanklager zich meldt bij het hemelse gerechtshof om zijn aanklachten in te dienen. Door Rosj Chodesj – Rosj Hasjana te verbergen kunnen we de aanklager op een dwaalspoor brengen. Vandaar dat deze sjabbat de komende maand niet gezegend wordt en niet bekend gemaakt wordt wanneer het Rosj Chodesj is.

Een zegen voor de komende maand en voor het hele komende jaar.

De Ba’al Sjem Tov verklaart dat deze maand wel gezegend wordt, maar op een andere manier dan de andere maanden van het jaar. Alle andere maanden van het jaar spreken wij de zegen uit over de komende maand. Voorafgaande aan de maand Tisjrie spreekt Hashem de zegen uit over de komende maand. De zegen van Hashem zit verpakt in de eerste woorden van deze parasja: “Atem nitsawiem hajom…Jullie staan vandaag voor Hashem om een verbond met hem te sluiten.” De Ba’al Sjem Tov legt uit dat het woordje hajomvandaag duidt op Rosj Hasjana. En hij verklaart dat het woord Nitsawiem meer is ‘dan ‘staan’, het is ‘stevig staan’! Voorafgaande aan Rosj Hasjana geeft Hashem Zijn zegen en zegt: “Jullie staan stevig in de beoordeling die gaat komen binnenkort op Rosj Hasjana!” De Ba’al Sjem Tov gaat nog verder en zegt dat deze zegenende woorden van Hashem ons de kracht geven om de andere maanden van het jaar te zegenen.

Moge het voor ons allen een sjana tova oemetoeka worden, een goed en zoet jaar. De toevoeging ‘zoet’ betekent dat we de wens uitspreken dat iedereen ook daadwerkelijk het goede zal ervaren. Niet alleen ervan uitgaan dat alles ten goede is, maar echt het goede ‘proeven’. Dus nogmaals voor allen, een goed en zoet jaar een sjana tova oemetoeka.

Reacties zijn gesloten.