Parasja Leg Lega 5783

Rabbijn Shimon Evers

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27

Awraham moet op reis

Aan het begin van deze parajsa krijgt Awraham een opdracht: “Ga weg voor jou, uit je land en uit je geboorteplaats en uit het huis van je vader naar het land dat Ik je zal laten zien.” Hashem geeft aan Awraham de opdracht om weg te trekken uit zijn vertrouwde omgeving naar het land Kena’an, het latere Israël. Opmerkelijk is de formulering, die Hashem gebruikt ‘uit je land, uit je geboorteplaats, uit het huis van je vader’. Het lijkt alsof er sterk de nadruk wordt gelegd op díe aspecten van de persoonlijkheid van Awraham, waarvan hij zich los moet maken. 

Er is een Schepper voor deze wereld

Awraham was de eerste jood en hij is zelf tot het besef gekomen dat er een Schepper moet zijn voor deze wereld: “Het kan niet zo zijn dat alles zomaar ontstaan is zonder dat er een architect is, die dit masterplan ontwikkeld en uitgevoerd heeft!” Nadat Awraham tot dit besef is gekomen, heeft Hashem Zich aan Awraham geopenbaard. Dit besef van Awraham is een groeiproces geweest, daarom zien we ook bij onze geleerden verschillende meningen hoe oud Awraham was, toen hij zijn Schepper vond. De verschillende meningen duiden op dit groeiproces, dat al op heel jonge leeftijd begonnen is.

Een groeiproces

Awraham is een voorbeeld voor ons allen. Wij allen hebben de opdracht meegekregen om te gaan in de richting die Hashem ons wijst. En allen maken we ook een groeiproces mee. Het verhaal van Awraham geeft een aantal van de instrumenten die een belangrijke rol spelen in de tocht, die wij door het leven moeten maken. Awraham moest zich los maken van een aantal zaken om succesvol te zijn op zijn tocht. Zo moeten wij ons ook (gedeeltelijk) los maken van een zaken, die een belemmering kunnen opleveren in onze levensreis naar het doel dat Hashem voor ogen heeft.

Trek weg uit je land, je geboorteplaats en het huis van je vader.

Drie aspecten spelen een belangrijke rol in de persoonlijkheid van een mens:

De eigenschappen, het karakter waarmee hij geboren is.

De opvoeding die hij meekrijgt in zijn ouderlijk huis.

En als derde de omgeving waarin hij opgroeit.

In het algemeen kunnen we zeggen dat het juist is om de goede karaktereigenschappen te stimuleren en te proberen de mindere eigenschappen te verbeteren. Houd de goede zaken van je opvoeding vast. En probeer dat nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Maar maak je los van de negatieve kanten in je opvoeding. En hetzelfde geldt ook voor de omgeving waarin men verkeert, de vrienden waarmee men omgaat. De goede zaken kunnen we overnemen en verder ontwikkelen en de slechte zaken, moeten we proberen te verwijderen.

Dat is de opdracht die meegeven is aan Awraham en dat is de opdracht die aan eenieder wordt meegegeven.

Ga weg uit je land. Blijf niet vastgeroest zitten in je eigen karaktereigenschappen, maar ontwikkel je verder in een positieve manier.

Ga weg uit je geboorteland. Blijf niet vastgeroest zitten in de gewoontes en gebruiken die je meekrijgt vanuit je omgeving, maar ontwikkel je verder in een positieve manier.

Ga weg uit het huis van je vader. Blijf niet vastgeroest zitten in de opvoeding, die je van thuis hebt meegekregen, maar ontwikkel je verder in een positieve manier.

‘Voor jou’

De parasja begint met de woorden ‘Ga weg voor jou’. De Torah geeft hier nog een belangrijke les mee. Het is aan jou om de keuzes te maken. Jij draagt zelf verantwoordelijkheid. Hashem wijst je de weg, maar jij moet er wel voor kiezen om die weg te volgen. Rasji voegt nog een verklaring toe aan de woorden ‘voor jou’ en zegt: “Deze weg is in jouw voordeel en voor jouw bestwil.” De Torah geeft aan dat het voor de mens het beste is om de keus te maken om de weg te volgen, die Awraham is ingeslagen.

Goede reis

Reacties zijn gesloten.