ANBI – Groepsbeschikking

De Belastingdienst heeft het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut beogende Instelling. Het NIK is houder van een Groepsbeschikking. Op grond van die groepsbeschikking zijn ook alle leden van de NIK – ANBI – groepsbeschikking door de Belastingdienst als ANBI aangemerkt.

Tot de NIK Groep behoren twee soorten organisaties:

1. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en zelfstandige onderdelen van het NIK.

2. Een aantal rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloedssfeer van het NIK bevinden. De invloedssfeer kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit

  • Doelstelling en/of
  • Benoeming/voordracht van bestuur en/of
  • Financiële verantwoording en/of
  • Bestemming liquidatiesaldo en/of
  • Een kerkordelijk verband

Waarbij er steeds sprake is van meerdere van de genoemde punten. Waarbij de bestemming van het liquidatiesaldo wel haast een harde voorwaarde is.

Uit de laatste bullet: ‘kerkordelijk verband’ volgt dat er (op grond daarvan) een nauwe relatie dient te zijn met (hetzij) doelstelling, benoeming bestuurders en/of verantwoording.

De navolgende rechtspersonen zijn lid van de NIK Groep

Reacties zijn gesloten.