Binyan Shaoel – de manuscripten van rabbi Shaoel Hager gepubliceerd

Jeruzalem 2004, 380 blz., Hebreeuws, 29×21 cm, € 25.- door rabbijn P.A. Meyers
Distributie: Baum, Jeruzalem & New York.

Tweehonderdtwintig jaar na zijn overlijden krijgt de Joodse wereld nu de gelegenheid zich te verdiepen in de verklaringen en inzichten van rabbijn Sha’oel Halevi, opperrabbijn van Den Haag (1712-1785), beter bekend als rabbi Sha’oel Hager. Honderden manuscripten werden gedurende een langdurige studie die hij hier aan wijdde, onder de loep genomen door rabbijn Pinchas A. Meijers, een opvolger van rabbi Hager op de zetel van het Haagse rabbinaat, die nu in Antwerpen woont.
In bijna 400 pagina’s zijn de Toracommentaren, de halachische antwoorden en tal van brieven van rabbi Sha’oel Hager terug te vinden. Ook beschrijft rabbijn Meijers de geschiedenis van de Hoogduitse Joodse Gemeenten in Nederland en West-Europa, met name die van Amsterdam en Den Haag vanaf het begin van de 18e  eeuw tot aan de Sjoa.
Beroemde Joodse geleerden als de Ga’on van Wilna en rabbi Chaim David Azulai toonden zich onder de indruk van de kennis en vroomheid van rabbi Sha’oel Hager. De honderden verhalen van grote Joodse geleerden, historische aantekeningen en meer dan 75 afbeeldingen van bijzondere manuscripten en foto’s maakt het boek tot een waardevol document.

Rabbijn Sha’oel Halevi Hager was getrouwd met Dina, de oudste kleindochter van de befaamde Amsterdamse rabbijn Chacham Zwi. De Amsterdamse Sha’oel Löwenstam en de Haagse Sha’oel Halevi Hager waren zwagers. Hag is de Hebreeuwse benaming voor Den Haag. Hager duidt dus op het feit dat deze Sha’oel uit Den Haag kwam in tegenstelling tot zijn zwager uit Amsterdam. De laatste noemde zijn publicatie Binyan Ari’eel, een verwijzing naar zijn achternaam. Ari’eel betekent leeuw in het Hebreeuws. Meijers gaf het werk over de Haagse rabbi Sha’oel, de vergelijkbare titel: Binyan Sha’oel.

Vijf jaar na publicatie in druk is het hele boek Binyan Sha’oel ook online geplaatst, bij HebrewBooks.org.

Reacties zijn gesloten.