Ruben Vis Blog

Op Soekot zitten we niet comfortabel maar in een gammele hut

We hebben tot uiterlijk elf uur de tijd om op deze eerste dag Soekot onze gebeden te zeggen, te lajenen en een droosje uit te spreken c.q. aan te horen. We zijn weliswaar in sjoel, maar onze sjoel is uitgeweken … Lees verder

Waren het werkelijk hutten?

Ieder jaar is het Soekot, maar dat lijkt als we het avondgebed zeggen, wel iedere avond het geval te zijn. Toch zegt de Tora dat we zeven dagen in een hut moeten zitten, niet alle dagen van het jaar. De … Lees verder

Gedenk ons voor het leven, het kleine verschil tussen tijdelijk of eeuwig

Machzor Amsterdam zochrenoe LEchajim besefer chajim tovim

In onze tefillot van Rosj Hasjana tot en met Jom Kippoer voegen we in de eerste beracha van de Amida de zin toe: Zochrenoe lachaim melech chafets bachaim vechotvenoe besefer hachaim lema’ancha Elo-k-iem chaim. De één zegt zochrenoe lechaim, de … Lees verder

Het verlangen, de hoop, die bleef

Afgelopen juni leidde een door de Raad van Kerken in eerste instantie ondersteunde verklaring van de Wereldraad van Kerken over Israël tot ergernis en meer. Het bracht mij er toe mij eens te bezinnen op de joods-christelijke relatie, van dialoog … Lees verder

Na tip NIK: Joods Historisch Museum verwerft de Amsterdams-Hebreeuwse Joachimsthal-letters

Joachimsthal letterkast foto Peter Lange

Het Joods Historisch Museum heeft de letterkast verworven van drukkerij Joachimsthal. In de letterkast liggen de letterbakken met honderden loden Hebreeuwse letters. Het museum verkreeg de letters na een tip van het NIK. Talloze boeken en andere drukwerken zijn met … Lees verder

“Probeer mijn Joodse geloofsgenoten niet over te halen christen te worden”

Ruben Vis* Laat Joden met rust. En probeer mijn geloofsgenoten niet over te halen christen te worden, hier in Nederland of waar dan ook ter wereld. Nederland is in mei 1945 bevrijd. Van de tien vooroorlogse opperrabbijnen waren er toen … Lees verder

Leren geeft vreugde

Leren geeft vreugde Vorige week overleed David Rosenberg. Hij werd 95 jaar oud. De hele week werd er sjivve gezeten door zijn beide dochters. In de sjivveweek viel ook Tisja Beav. Mij was door de familie gevraagd om voor te … Lees verder

Na meer dan dertien weken – terug naar sjoel

Ruben Vis Ontmoeting met de Allergrootste“In een grote crisis zit het geluk in kleine dingen”, schreef Algemeen Dagblad-redacteur Sjoerd Mossou op dag twintig van de intelligente lockdown die was ingesteld vanwege Corona COVID-19. Dertien weken lang hebben we het vooral … Lees verder

Die ken ik … uit sjoel

Soekot komt maar eens per jaar maar we staan er iedere week bij stil. Klinkt raadselachtig, toch is het zo. Ruben Vis CIZ-sjoel, Soekot 5780 – 2019, Amstelveen De soeka is een hut, een hut waarin we gedurende de Soekotweek … Lees verder

Het hoogste dieptepunt in het jaar

Ergens weggestopt in de zomervakantie bevindt zich het hoogste dieptepunt van het Joodse jaar. Het is begin augustus (of soms nog eind juli) als op de Joodse kalender de dag zich aandient die de nationale rouwdag is van het Joodse … Lees verder