Hakehillot Nieuws

Behoedzaam vieren van geloof betekent 1,5 meter, maximaal 30 deelnemers, mond-neusmaskers en geen samenzang

Zoals we eerder, in ons bericht van 29 september aan de Joodse Gemeenten aangaven, is het noodzakelijk om sjoeldiensten te maximeren op dertig deelnemers. Daarmee in principe de richtlijn volgend die de overheid voor bijeenkomsten heeft vastgesteld sinds 29 september. … Lees verder

Op Soekot zitten we niet comfortabel maar in een gammele hut

We hebben tot uiterlijk elf uur de tijd om op deze eerste dag Soekot onze gebeden te zeggen, te lajenen en een droosje uit te spreken c.q. aan te horen. We zijn weliswaar in sjoel, maar onze sjoel is uitgeweken … Lees verder

Waren het werkelijk hutten?

Ieder jaar is het Soekot, maar dat lijkt als we het avondgebed zeggen, wel iedere avond het geval te zijn. Toch zegt de Tora dat we zeven dagen in een hut moeten zitten, niet alle dagen van het jaar. De … Lees verder

Alles is anders

De aanloop tot deze hoge feestdagen had ik zo niet voorzien. Ook de aanloop en viering van afgelopen Pesach en Sjawoeot had ik mij anders voorgesteld. Wij hadden prachtige programma’s voor de sjoel bedacht die wij niet mochten uitvoeren. De … Lees verder

Naamgeving mikve Nieuwe Kerkstraat-sjoel

Het mikve van Nidche Jisrael Jechanes, de Russische sjoel in de oude Jodenbuurt, is vernoemd naar A.M. Aronson. Dit gebeurde bij de jaarlijkse Selichotnachtdienst.Voorafgaand aan de selichotdienst sprak rav Jakov Ball. Hij stond er bij stil dat het precies een … Lees verder

Kinderen bensjen voor Kol Nidré-avond

Jacob zegent Efraim en Menasje, de zonen van Josef.

Kinderen bensjen Voor dat men op Kol Nidre naar sjoel gaat, worden de kinderen gebensjd. De tekst voor jongens en de tekst voor meisjes staat in de derde druk van het Machzor voor Jom Kippoer (blz XXI). Omdat de vrouwelijke … Lees verder

Lieve KodesjBoroechHoe

Sjofar Machzor

Rabbijn Shmuel Katzman, NIG Den Haag Het is een bekende cyclus, de zonsondergang op 29 Elloel brengt een eind aan één jaar en begint gelijk aan een nieuw jaar. 5780 is achter ons, wij leven nu in 5781.Maar 5780 was … Lees verder

Rosj Hasjana 5781: hen die het moeilijk hebben, verheffen

Appel honing sjofar

Rabbijn H. Groenewoudt, Amstelveen Tussen alle appjes. mails en anderszins mij toegekomen zaken die betrekking hadden op Rosj Hasjana, was er één waarvan ik meteen dacht dat ik die met  u wil delen. De Chatam Sofeer, ik citeer hem vaker … Lees verder

Gedenk ons voor het leven, het kleine verschil tussen tijdelijk of eeuwig

Machzor Amsterdam zochrenoe LEchajim besefer chajim tovim

In onze tefillot van Rosj Hasjana tot en met Jom Kippoer voegen we in de eerste beracha van de Amida de zin toe: Zochrenoe lachaim melech chafets bachaim vechotvenoe besefer hachaim lema’ancha Elo-k-iem chaim. De één zegt zochrenoe lechaim, de … Lees verder

De vijfde vraag… rabbijn Shmuel Spiero

Shmuel Spiero in de sjoel in Heemstede, 2020

Iedere week stelt het NIK Weekbericht vier vragen aan iemand in de actualiteit, en die stelt zichzelf één vraag. We beginnen deze week met rabbijn Shmuel Spiero van de Joodse Gemeenten Noord-Holland Noord-West, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Een drukke week … Lees verder