Joodse filosofie

De verwoesting van Jeruzalem

Titusboog in Rome

De verwoesting van Jeruzalem was het gevolg van de ruzie tussen Kamtza en Bar Kamtza. Zo vertelt de Talmoed, tractaat Gittin, blad 56. Een zekere man had een vriend, Kamtza en een vijand, Bar Kamtza. Op zekere dag gaf hij … Lees verder

Rabbijn Ies Vorst: Geloven in een G-d die wel bestaat.

Op de Jewish Identity Day 08 gaf rabbijn Vorst een inspirerende lezing onder de intrigerende titel: geloven in een G-d die wel bestaat. Gemist? Nu kunt u op uw gemak de lezing alsnog volgen. Kijk wat de Joodse betekenis is van … Lees verder

Bekijk de indrukwekkende Israel@60-toespraak van opperrabbijn Lau.

Kijk op breedband of smallband naar de toespraak van de Israelische opperrabbijn Lau. Opperrabbijn Lau hield een indrukwekkende toespraak over het belang van de staat Israel voor het Joodse volk. Nu kun je hier deze toespraak bekijken. En in aansluiting … Lees verder

Big Bang en Big Crunch

Rabbijn Raphael Evers over de apocalyptische tijdbalk van het Jodendom Wij tellen vanaf de Schepping. Het Jodendom was de eerste traditie met een duidelijk beeld van het begrip tijd, hetgeen volledig ontbreekt in de Griekse klassieke filosofie. Wij kennen een … Lees verder

Computer voegt nieuwe dimensie toe aan de Tora

Bevat de Tora een geheime code? In de mystiekleer (kabbala) wordt hier regelmatig naar verwezen maar het decoderen van de geheimen die de Tora herbergt, heeft pas in het computertijdperk een hoge vlucht genomen. Rabbijn Evers noemt het ‘een eye-opener … Lees verder

De waarde van het leven

Wachaj bahem – de Tora geeft ons opdracht in het Joods culturele erfgoed te leven. Leven kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden, een … Lees verder

Heiligheid: wonen in het hart van iedereen

In de Tabernakel wilde G’d als het ware tussen het joodse volk wonen. De diepere achtergrond was, dat G’d in het hart van iedereen Zijn plaats zou vinden. Verbondenheid met G’d leidt soms tot kedoesja, heiligheid. De gave van heiligheid … Lees verder

Wie heeft de leiding? De koning, de bedelaar of de handelaar?

Maimonides op een Israelische postzegel

Deze vraag werd gesteld door Maimonides, de grote rabbijn en filosoof die leefde van 1135 tot 1204 en die niet alleen een man van enorme kennis was op Joods en ander terrein (waaronder geneeskunst, astronomie en wiskunde), maar zijn kennis ook … Lees verder

Rabbijn Evers geeft recept tegen fundamentalisme

Waar komt dat fundamentalisme vandaan? Extremisme vloeit voort uit het `absolute eigen religieuze gelijk’. Hoe gaan echt religieuzen om met hun geloofszekerheid zonder te vervallen tot fundamentalisme? Door Rabbijn R. Evers Hoe kan iemand die werkelijk overtuigd is van zijn … Lees verder