Samenleving, dialoog

Wetsvoorstel schept positieve gevolgen voor Joodse huwelijksontbinding

Minister Sander Dekker heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat grote gevolgen kan hebben voor het ontbinden van een Joods huwelijk. Positieve gevolgen. Doel van het wetsvoorstel is om wie een religieus huwelijk heeft gesloten en daar weer … Lees verder

Een Joodse roep om aandacht voor de Oeigoeren

De Chinese minderheidsgroep Oeigoeren staat bloot aan vervolging. Oeigoeren zijn een religieuze minderheid in het noord-westen van China. Steeds meer berichten verschijnen in westerse media over de bejegening van de Oeigoeren, hun opsluiting in kampen en andere onderdrukkende maatregelen zoals … Lees verder

‘Negers’ en ‘joden’ in protestants liedboek

Liedboek voor de kerken 2013

In het christelijke kerklied Jeruzalem mijn vaderstad staat: ‘de negers met hun loftrompet, de joden met hun ster’. Over die passage is ophef ontstaan. Wordt het tijd dat deze passage eruit worden geschrapt? De discussie loopt al langer. Vier jaar … Lees verder

Tweede Kamer: houd rekening met studenten die sjabbat in acht nemen

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om rekening te houden met studenten die de sjabbat-voorschriften in acht nemen en daardoor in de knel komen met verplichte deelname aan colleges en werkgroepen op universiteiten en hoge scholen. KnelpuntDe Kamer heeft … Lees verder

NIK gaat alcoholische handgel distribueren

Lageen tubes NIK

Het NIK gaat volgende week duizend tubes alcoholische handgel verdelen. Handgel wordt gebruikt ter preventie van besmetting met COVID-19. De tubes met handgel zijn vervaardigd door Lageen Tubes, een in Israël gevestigd bedrijf met een kantoor in Nederland, dat met … Lees verder

Verguizing en veroordeling, de verhoudingen tussen Jodendom en christendom in perspectief van een boycot Israël-oproep

De Raad van Kerken steunt een oproep van de Wereldraad van Kerken om een boycot in te stellen en het associatieverdrag dat de EU met Israël heeft, op te zeggen wanneer Israël er toe over zou gaan om delen van de West … Lees verder

Raad van Kerken onder vuur voor steun aan boycot-oproep

De Raad van Kerken komt onder toenemende druk te staan vanwege de steun voor het instellen van economische boycotmaatregelen tegen Israël. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten distantiëren zich van de stellingname van … Lees verder

Raad van Kerken schaart zich achter boycot Israël-oproep

De Raad van Kerken heeft in een brief aan minister Blok van Buitenlandse Zaken zijn steun uitgesproken aan een oproep tot boycot van Israël. De kerken in de Raad van Kerken zwijgen. Grote ergernisDe steunbetuiging leidt tot fikse kritiek van … Lees verder

Aantal joden statistisch te miniem maar antisemitisme significant in Nederlands discriminatiegevoel

Het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant op 5 mei, 75 jaar Bevrijdingsdag, opende met “Het Derde Rijk is dood en begraven. Maar dit geldt niet voor het antisemitisme.” Joden scoren hoog op de stigmatiseringsladder en het aantal antisemitische incidenten in … Lees verder

4 mei: bisschoppen brengen groet van verbondenheid voor de Joodse gemeenschap

De Nederlandse bisschoppen brengen op 4 mei een groet van verbondenheid naar de Joodse gemeenschap in Nederland. In een brief benoemen zij naast ‘de dankbaarheid voor het feit dat wij als Nederlanders 75 jaar in vrijheid kunnen leven’ ook dat … Lees verder