Samenleving, dialoog

Opvallende keuze in Jaaroverzicht Koninklijk Huis

In het Jaaroverzicht 2018 van de activiteiten die koning Willem-Alexander en de overige de leden van het Koninklijk Huis ontplooien is een opvallende keuze gemaakt. Het Jaaroverzicht geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Koning, de Koningin, prinses Beatrix … Lees verder

Minister ontvangt bruggenbouwersbrief in synagoge Enschede

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een brief in ontvangst genomen van het Team Bruggenbouwen Enschede. De overhandiging van de brief vond plaats in de synagoge van Enschede. De Joodse Gemeente Twente trad als gastheer op. Het Team Bruggenbouwen … Lees verder

OJEC-studiedag: vaker zeggen en spreken dan opdragen

Waarom zie je in de Tora het woord ‘zeggen’ of het woord ‘spreken’ vaker dan het woord ‘opdragen’, terwijl het woord mitswa toch vooral vertaald wordt als opdracht? Hoe zit het in de christelijke wereld met mitswot, opdrachten, en wat … Lees verder

Ergernis om vergelijking met nazi-ideologie

Met verbazing maar meer nog met ergernis hebben wij kennis genomen van de vergelijking die u hebt getrokken om uiteen te zetten waarom u meent er goed aan te doen de Amerikaanse Nashville Verklaring in Nederland te planten. Die verklaring … Lees verder

Gedoopt

Begin dit jaar sprak ik voor een zaal vol predikanten over een christelijke drive: de bekering van Joden. Het onderwerp was op hun verzoek gekozen. Mijn betoog voor de predikanten in één zin: Bekering van Joden is in de Nederlandse … Lees verder

De onopgeefbare verbondenheid van de kerk met de Israëlietische looverhut

Ooit, veertig jaar geleden, ontstonden de wortels van het OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen, in een loofhut. De oprichters van het OJEC kwamen voor het eerst bijeen op Soekot en daar in de Soeka werd het overlegorgaan geboren. Ruben Vis … Lees verder

OJCM geeft 70-jarige Wereldraad van Kerken een boodschap mee

Het Overleg Joden, Christen en moslims, OJCM, heeft een verklaring uitgedeeld aan de deelnemers van de vredesloop die het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken markeert. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd … Lees verder

Doe mee aan EU-enquete over afschaffing zomertijd

“Europa onderzoekt volgend jaar of het vooruit- en terugzetten van de klok wel zin heeft.” Dat schreef het toenmalige NIK magazine Hakehillot in december 2005. We zijn inmiddels ruim twaalf jaar verder. En de discussie is nog steeds gaande binnen … Lees verder

Dreigingsniveau Joodse gemeenschap substantieel

Het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland is substanti­eel. Dit houdt in dat er een grote dreiging is richting de Joodse gemeenschap. De uitkomst van de index die Bij Leven en Welzijn hanteert, is dit jaar 61.5 op een … Lees verder

Protestantse Kerk spreekt, bidt en zingt ter gelegenheid van zeventig jaar Israel

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in zijn zitting op 20 april aandacht besteed aan het zeventigjarig bestaan van de staat Israel. De generale synode is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Protestantse Kerk, telt 82 … Lees verder