Tora van de week

Parsja Eekev 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EEKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5781

Hoor Jisraëel Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 Rabbi Jacob Leiner (1814-1878), leider van de chassidische gemeenschap in Radzyn, was de zoon van de Ishbitzer Rebbe, Rabbi Mordechai Joseph Leiner, wiens Tora-commentaar Mei ha-Sjiloach de laatste jaren populair is … Lees verder

Parsja Dewariem 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 De bereidheid om een leider te volgen Dewariem In de laatste maand van zijn leven riep Mosjé het volk bijeen. Hij onderwees hen over de wetten die ze moesten naleven en herinnerde hen … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 Geloften nemen een belangrijke plaats in in het Jodendom. Wanneer men een offer belooft aan de Tempel moet men zijn gelofte nakomen op de eerstkomende Jom-Tov (feestdag), wanneer men de Tempel te Jeruzalem … Lees verder

Parsja Pinchas 5781

Opperrabbijn Mr. Drs. Evers Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen “En zie een man van de kinderen Israëls kwam en bracht nader tot zijn broeders de Midjanietische ten aanzien van Mosjé en de hele gemeente van de kinderen … Lees verder

Parsja Balak 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt … Lees verder

Parsja Choekat 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 De troostrijke gedachten van sterfelijkheid Choekat Rabbi Sacks z.l. Choekat gaat over sterfelijkheid. Daarin lezen we over de dood van twee van Israëls drie grote leiders in de woestijn, Mirjam en Aharon, en … Lees verder

Parsja Korach 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 Korach, Datan en Awiram en nog 250 man rebelleren tegen het leiderschap van Mosjé en Aharon. G’d is zeer kwaad en wil de hele gemeenschap vernietigen maar trekt zich de bede van Mosjé … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5781

(Bemidbar/Numeri 13:1-15:41)  Rabbijn mr. drs. R. Evers                  Mosjé stuurt twaalf mannen, één van iedere stam, om Kena’an te verkennen. Ze keren na veertig dagen terug en vertellen dat het land inderdaad overvloeit van melk en honing. De vruchten zijn … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5781

(Bemidbar/Numeri 8:1-12:16)   Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l                 Eenzaamheid en geloof Ik ben al lang geïntrigeerd door één passage in de sidra van deze week. Na een langdurig verblijf in de Sinaï-woestijn staan de mensen op het punt om aan … Lees verder

Parsja Naso 5781

Bemidbar/Numeri 4:21-7:89 Rabbijn mr. drs. R. Evers NASO (neem op): Numeri 4:21 – 7:89. Hier volgen verdere opdrachten inzake het transport van de Tabernakel. Daarna wordt opgedragen iedereen die ritueel onrein is, buiten het kamp te plaatsen. Dan volgt een  … Lees verder

Parsja Bamidbar 5781

Bemidbar/Numeri 1:1- 4:20 Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l Rabbi Sacks z”l: Het leiden van een volk van individuen Bamidbar begint met een volkstelling van de Jisraeliem. Daarom staat dit boek in het Engels bekend als Numbers. Wat is de betekenis … Lees verder

Parsja Behar – Bechoekotaj 5781

Wajikra/Leviticus 25:1-27:34 Rabbijn mr. drs. R. Evers BEHAR (op de berg): Leviticus 25:1 – 26:2. G’d gebiedt een Sjabbatjaar (Sjemitta) voor het Land: het 7e jaar mag het land niet bezaaid worden. Wat vanzelf opkomt mag men eten. Na 7 … Lees verder

Parsja Emor 5781

Wajikra/Leviticus 21:1-24:23 Rabbi Lord Jonathan Sacks Rabbi Sacks: Drie versies van Sjabbat Emor Er is iets unieks aan de manier waarop Parsjat Emor over de Sjabbat spreekt. Ze wordt een mo’eed en een mikra kodesj genoemd, terwijl het in de … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem 5781

Wajikra/Leviticus 16:1-18:30 opperrabbijn mr. drs. R. Evers ACHARE MOT (na de dood): Wajikra 16:1 – 18:30 en KEDOSJIEM (weest heilig): Leviticus 19:1 – 20:27 De kohaniem moeten zeer zorgvuldig handelen als ze het Heiligdom betreden en zeker op Jom Kippoer, … Lees verder

Parsja Sjemini 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Rabbi Sacks: Sjemini, Wanneer zwakheid een kracht wordt  Heb je je ooit ontoereikend gevoeld voor een taak waarvoor je was aangewezen of voor een baan die je hebt gekregen? Heb je soms het gevoel … Lees verder

Parsja Tsav 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Het verbod om bloed en vet te eten “Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten. Rabbi J. Nachshoni gaat in op de achtergronden van deze verboden. … Lees verder

Parsja Wajikra 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Wajikra/Leviticus 1:1-5:26 Rabbi Sacks: Wajikra, de roep Het was nooit mijn ambitie of aspiratie om rabbijn te zijn. Ik ging naar de universiteit om economie te studeren. Ik ben toen overgestapt op filosofie. Ik had ook … Lees verder

Parsja Wajakheel-Pekoedee 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Sjemot/Exodus 35:1-40:38 Rabbi Sacks: Ruimte maken De dubbele parasja van deze week, met zijn lange weergave van de bouw van het heiligdom – een van de langste verhalen in de Tora, die dertien volledige hoofdstukken beslaat … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 30:11-34:35 Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Betsaleel wordt aangesteld als architect. Op Sjabbat mag er niet aan het Heiligdom worden gewerkt. Mosjee is 40 dagen … Lees verder