Tora van de week

Parsja Eekev 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EEKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): Mosjé herinnert het volk aan de Openbaring op de berg Sinaï, die voor de hele natie bestemd was. Er mag aan de Wet niets toegevoegd of afgenomen worden. Voorschriften … Lees verder

Parsja Dewariem 5780

Rabbi Sacks: De leraar als held Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Stel je het volgende scenario voor. Je bent 119 jaar en 11 maanden oud. Het einde van je leven is in zicht. Je verwachtingen hebben verwoestende klappen gekregen. G-d heeft je verteld … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 MATOT  (staven): Numeri 30:2 – 32:42. Als iemand een eed of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte … Lees verder

Een eerste stap

Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 In de wereldwijd geleerde daf yomi cyclus, leerden wij deze week Daf 119b en 120a van Massechet Shabbat. In deze dapim vertelt de gemara over een aantal redenen waarom de Bet HaMikdash verwoest is. De Gemara … Lees verder

Parsja Choekat – Balak 5780

Bemidbar/Numeri 19:1-25:9 Rabbi Sacks: Een volk dat alleen woont Een van de meest diepgaande en meest invloedrijke opmerkingen, die ooit over de Joodse lotsbestemming zijn geuit, werd door de heidense profeet Bil’am gemaakt in de sidra van deze week: Zoals … Lees verder

Parsja Korach 5780

Grenzen aan het denken Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 Parashat Korach vertelt het verhaal van de opstand van Korach en zijn medestanders tegen het leiderschap van Moshe en Aharon: ויקהלו על־משה ועל־אהרן ויאמרו אלהם: רב־לכם! כי כל־העדה כלם קדשים ובתוכם ה, … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5780

Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 13:1-16:41 Op naar de toekomst Parashat Sjelach Lecha begint met het verhaal van de verspieders. Moshe krijgt de opdracht om twaalf voorname afgezanten van het Joodse volk uit te sturen om door Erets Jisraeel te trekken en … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5780

Licht Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 8:1-12:16 Parashat BeHa’alotcha begint met een aantal voorschriften rondom de Menora, de zevenarmige kandelaar die in de Mishkan en later in de tempel stond. Het is niet duidelijk waarom: de voorschriften voor de bouw en inrichting … Lees verder

Parsja Naso 5780

In ons midden Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 4:21-7:89 Parasjat Naso kent een merkwaardige structuur. De parasja begint met het tellen van twee van de families van de stam Levi (Gershoni en Merari) en de beschrijving van hun relatie tot de misjkan … Lees verder

Sjawoeot 5780

Niet in de hemel Joel Erwteman De spanning tussen het hemelse en het aardse is een van de belangrijkste kenmerken van religie. Wij bevinden ons in de rommelige, tijdelijke en stoffelijke wereld, maar richten ons op het onvergankelijke en verhevene, … Lees verder

Parsja Bemidbar 5780

Rabbi Sacks: Het geluid van de stilte Bemidbar/Numeri 1:1- 4:20 Bemidbar wordt meestal gelezen op de Sjabbat vóór Sjawoeot. Daarom verbonden de wijzen beide. Sjawoeot is de tijd van het geven van de Tora. Bemibar betekent: “In de woestijn.” Wat … Lees verder

Parsja Behar-Bechoekotaj 5780

Wajikra/Leviticus 25:1-27:34 Niets Joel Erwteman Mensen zijn naar hun aard gewend om actief te zijn. In het begin van Bereshiet, bij de schepping van de mens, vertelt Tora ons wat de essentie is van het zijn van een mens (Bereshiet … Lees verder

Parsja Emor 5780

Wajikra/Leviticus 21:1-24:23 Kohaniem mogen geen contact met doden hebben, niet met een gescheiden vrouw huwen en niet onrein of met bepaalde gebreken dienst in de Tempel doen. Alleen kohaniem mogen van geheiligd voedsel eten. Een dier dat geofferd wordt mag … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem 5780

Wajikra/Leviticus 16:1-18:30 Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding aantrekken. De offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd wordt en de andere, met de zonden van het volk beladen, de … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5780

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Rabbi Sacks: bestaat er zoiets als Lasjon Tov? De wijzen begrepen tsara’at, het thema van de parasja van deze week, niet als een ziekte, maar als een wonderbaarlijke publieke blootstelling aan de zonde van lesjon hara’, het slecht … Lees verder

Parsja Sjemini 5780

Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Sjemini – de 8e dag. Op de achtste dag van de inwijding van de Tabernakel verschijnt G’ds Majesteit. Hemels vuur verteert het offer. Twee zonen van Aharon brengen vreemd vuur. HaSjeem (G’d) treft hen. Bedwelmende drank is verboden … Lees verder

Rabbi Sacks: tegen hun goden

Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn  De negende plaag – duisternis – komt gehuld in zijn eigen duisternis. Wat doet deze plaag hier? Deze lijkt niet op volgorde. Tot dusverre zijn er acht plagen geweest en ze zijn steeds, onverbiddelijk, erger … Lees verder

Parsja Wajikra 5780 – Corona en Mosje’s bescheidenheid

Verschillende Rabbijnen citeren in deze tijd de Talmoed (B.T. Gittin 56b) waarin Titus, de Romeinse generaal en later keizer, wordt vermeld die de 2e Tempel in Jerusalem heeft verwoest. Ik citeer de Talmoed: “Nadat Titus de kostbare Tempelschatten geroofd had, … Lees verder

WAJAKHEL 5780: houten palen in zilveren voetstukken, een gedachte over de Corona-situatie

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus geeft een gevoel van onzekerheid, niemand weet precies waar hij of zij aan toe is. Laat ik een gedachte met u delen. Een gedachte gebaseerd op de parasja van deze week, Wajakhél. Mosjé verzamelt het … Lees verder