Tora van de week

Parsja Noach 5781

Rabbi Sacks: Het licht in de ark Parsja Noach (Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32)      Te midden van heel het drama van de aanstaande zondvloed en de vernietiging van bijna de hele schepping, concentreren we ons op Noach die de ark bouwt en … Lees verder

Een gezonde winter en … niet klagen

We hebben de feestdagen achter de rug. De vreugde, de euforie is voorbij. We gaan de gewone wereld weer in – voor zover de Corona-pandemie het toelaat om ons in de wereld te bewegen. In ieder geval gaan we ons … Lees verder

Rabbi Sacks: Jong blijven

Dewariem/Deuteronomium 33:1-34:12 Mosjé kwijnde niet weg. Dat is het eerbetoon dat de Tora hem geeft aan het einde van zijn lange en bewogen leven: Mosjé was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf, maar zijn ogen waren niet wazig en zijn … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 32:1-32:52 HA’AZIENOE (luisteren jullie): Dewariem 32:1 – 32:52. Mosje roept hemel en aarde tot getuigen wat er gebeurde in vroeger dagen en schildert hoe het volk zal afwijken – in zeer poëtische taal. Weer … Lees verder

Rosj Hasjana 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Op Rosj Hasjana lezen we uit de Tora verschillende highlights uit het leven van onze eerste Aartsvaders voor. De grootste, tiende beproeving van Awraham was de offerande van Jitschak. Maar ook de negende test verdient … Lees verder

Parsja Nitsawiem-Wajelech 5780

Rabbi Sacks: Verbondspolitiek Dewariem/Deuteronomium 29:9-31:30 Aan het einde van zijn leven gaf Mosje het volk het voorlaatste gebod – het 612de van de 613 die de Tora bevat. Het was een gebod met verreikende betekenis. De Joden stonden op het … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5780

Dewariem/Deuteronomium 26:1-29:8 Rabbi Sacks: Een volk van verhalenvertellers Howard Gardner, professor in pedagogie en psychologie aan Harvard University, is een van de grote koppen van onze tijd. Hij is vooral bekend om zijn theorie van “meervoudige intelligenties”, het idee dat … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5780

Joel Erwteman Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Nabijheid en Reinheid De verhouding tussen de Tora en moraal is ingewikkeld. Hoewel Tora ons voorschrijft hoe we ons leven in moeten richten en daarbij vaak een terminologie gebruikt die lijkt op wat we zien in … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5780

Joel Erwteman Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:09 Verantwoordelijkheid Het boek Dewariem wordt vrijwel in zijn geheel gelezen in de periode tussen 9 Aw en Jom Kippoer. Dat hangt uiteraard voor een belangrijk deel samen met het feit dat de Tora wordt uitgelezen op … Lees verder

Parsja Re-ee 5780

Rabbi Sacks: Gezamenlijke vreugde Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Als we ons zouden afvragen welk sleutelwoord de samenleving kenschetst die de Joden in het Beloofde Land moesten gaan vormen, zouden er verschillende concepten in ons opkomen: gerechtigheid, mededogen, eerbied, respect, heiligheid, verantwoordelijkheid, waardigheid, … Lees verder

Parsja Eekev 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EEKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): Mosjé herinnert het volk aan de Openbaring op de berg Sinaï, die voor de hele natie bestemd was. Er mag aan de Wet niets toegevoegd of afgenomen worden. Voorschriften … Lees verder

Parsja Dewariem 5780

Rabbi Sacks: De leraar als held Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Stel je het volgende scenario voor. Je bent 119 jaar en 11 maanden oud. Het einde van je leven is in zicht. Je verwachtingen hebben verwoestende klappen gekregen. G-d heeft je verteld … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5780

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 MATOT  (staven): Numeri 30:2 – 32:42. Als iemand een eed of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte … Lees verder

Een eerste stap

Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 In de wereldwijd geleerde daf yomi cyclus, leerden wij deze week Daf 119b en 120a van Massechet Shabbat. In deze dapim vertelt de gemara over een aantal redenen waarom de Bet HaMikdash verwoest is. De Gemara … Lees verder

Parsja Choekat – Balak 5780

Bemidbar/Numeri 19:1-25:9 Rabbi Sacks: Een volk dat alleen woont Een van de meest diepgaande en meest invloedrijke opmerkingen, die ooit over de Joodse lotsbestemming zijn geuit, werd door de heidense profeet Bil’am gemaakt in de sidra van deze week: Zoals … Lees verder

Parsja Korach 5780

Grenzen aan het denken Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 Parashat Korach vertelt het verhaal van de opstand van Korach en zijn medestanders tegen het leiderschap van Moshe en Aharon: ויקהלו על־משה ועל־אהרן ויאמרו אלהם: רב־לכם! כי כל־העדה כלם קדשים ובתוכם ה, … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5780

Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 13:1-16:41 Op naar de toekomst Parashat Sjelach Lecha begint met het verhaal van de verspieders. Moshe krijgt de opdracht om twaalf voorname afgezanten van het Joodse volk uit te sturen om door Erets Jisraeel te trekken en … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5780

Licht Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 8:1-12:16 Parashat BeHa’alotcha begint met een aantal voorschriften rondom de Menora, de zevenarmige kandelaar die in de Mishkan en later in de tempel stond. Het is niet duidelijk waarom: de voorschriften voor de bouw en inrichting … Lees verder

Parsja Naso 5780

In ons midden Joel Erwteman Bemidbar/Numeri 4:21-7:89 Parasjat Naso kent een merkwaardige structuur. De parasja begint met het tellen van twee van de families van de stam Levi (Gershoni en Merari) en de beschrijving van hun relatie tot de misjkan … Lees verder