Tora van de week

Sjawoeot 5780

Niet in de hemel Joel Erwteman De spanning tussen het hemelse en het aardse is een van de belangrijkste kenmerken van religie. Wij bevinden ons in de rommelige, tijdelijke en stoffelijke wereld, maar richten ons op het onvergankelijke en verhevene, … Lees verder

Parsja Bemidbar 5780

Rabbi Sacks: Het geluid van de stilte Bemidbar/Numeri 1:1- 4:20 Bemidbar wordt meestal gelezen op de Sjabbat vóór Sjawoeot. Daarom verbonden de wijzen beide. Sjawoeot is de tijd van het geven van de Tora. Bemibar betekent: “In de woestijn.” Wat … Lees verder

Parsja Behar-Bechoekotaj 5780

Wajikra/Leviticus 25:1-27:34 Niets Joel Erwteman Mensen zijn naar hun aard gewend om actief te zijn. In het begin van Bereshiet, bij de schepping van de mens, vertelt Tora ons wat de essentie is van het zijn van een mens (Bereshiet … Lees verder

Parsja Emor 5780

Wajikra/Leviticus 21:1-24:23 Kohaniem mogen geen contact met doden hebben, niet met een gescheiden vrouw huwen en niet onrein of met bepaalde gebreken dienst in de Tempel doen. Alleen kohaniem mogen van geheiligd voedsel eten. Een dier dat geofferd wordt mag … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem 5780

Wajikra/Leviticus 16:1-18:30 Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding aantrekken. De offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd wordt en de andere, met de zonden van het volk beladen, de … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5780

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Rabbi Sacks: bestaat er zoiets als Lasjon Tov? De wijzen begrepen tsara’at, het thema van de parasja van deze week, niet als een ziekte, maar als een wonderbaarlijke publieke blootstelling aan de zonde van lesjon hara’, het slecht … Lees verder

Parsja Sjemini 5780

Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Sjemini – de 8e dag. Op de achtste dag van de inwijding van de Tabernakel verschijnt G’ds Majesteit. Hemels vuur verteert het offer. Twee zonen van Aharon brengen vreemd vuur. HaSjeem (G’d) treft hen. Bedwelmende drank is verboden … Lees verder

Rabbi Sacks: tegen hun goden

Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn  De negende plaag – duisternis – komt gehuld in zijn eigen duisternis. Wat doet deze plaag hier? Deze lijkt niet op volgorde. Tot dusverre zijn er acht plagen geweest en ze zijn steeds, onverbiddelijk, erger … Lees verder

Parsja Wajikra 5780 – Corona en Mosje’s bescheidenheid

Verschillende Rabbijnen citeren in deze tijd de Talmoed (B.T. Gittin 56b) waarin Titus, de Romeinse generaal en later keizer, wordt vermeld die de 2e Tempel in Jerusalem heeft verwoest. Ik citeer de Talmoed: “Nadat Titus de kostbare Tempelschatten geroofd had, … Lees verder

WAJAKHEL 5780: houten palen in zilveren voetstukken, een gedachte over de Corona-situatie

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus geeft een gevoel van onzekerheid, niemand weet precies waar hij of zij aan toe is. Laat ik een gedachte met u delen. Een gedachte gebaseerd op de parasja van deze week, Wajakhél. Mosjé verzamelt het … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5780

KIE TISA (als je neemt). Sjemot/Exodus 30:11 – 34:35.  25ee parsja. Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Om het getal van het volk te weten telt men de muntstukken. Het geld dient … Lees verder

Parsja Tetsawee 5780

Sjemot/Exodus 27:20-30:10 TETSAWEE (beveel): Mosjee krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat de Menora brandend gehouden wordt en Aharon en zijn zonen aan te stellen als priesters (kohaniem). Ook moeten er kleren voor hen geweven worden, die gedetailleerd beschreven worden: … Lees verder

Parsja Teroema 5780

TEROEMA (gewijde gave) G’d draagt Mosje op het volk om gewijde gaven van allerlei aard te vragen voor de bouw van een Misjkan, `de Woning’. Er volgen gedetailleerde voorschriften voor de architectuur van het Misjkan en de dienstvoorwerpen. Het Allerheiligste … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5780

Sjemot/Exodus 21:1-24:18 MISJPATIEM  (wetten). Het Joodse volk krijgt een aantal sociale voorschriften zoals behandeling van slaven en de verplichtingen van een man ten opzichte van zijn vrouw. Voorts de financiële verplichtingen die voortvloeien uit letselschade of onrechtmatige daad. Wat er … Lees verder

Parsja Jitro 5780

Rabbi Sacks: Het verbond van loyaliteit en liefde In de loop van elk leven zijn er momenten van ontzag en verbazing wanneer je van harte G-d dankt, door het uitspreken van: sjehechejanoe wekiejemanoe wehigi’anoe lazeman hazé, “die ons in leven … Lees verder

Parsja Besjalach 5780

BESJALACH (bij het zenden). Het volk gaat de woestijn in. Mosjé neemt het gebeente van Jozef mee. Overdag leidt G’d het volk met een wolkzuil, ’s nachts met een vuurzuil. Farao krijgt spijt dat zoveel slaven weg zijn en achtervolgt … Lees verder

Parsja Bo 5780

Sjemot/Exodus 10:1-13:16 “Spreekt alsjeblieft in de oren van het volk en laat iedereen lenen van zijn buur en elke vrouw van haar buurvrouw voorwerpen van zilver en voorwerpen van goud” (Sjemot 11:2) Reeds in het begin van Sjemot (3:21) informeert … Lees verder

Parsja Wa’eera 5780

Sjemot/Exodus 6:2-9:35 “Ik zal Mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte” (Sjemot 7:3) Bij de Schepping van de wereld deed G’d tien uitspraken waarmee het universum tot stand kwam. Volgens Rabbi Jitschak Meïr, de Gerer Rebbe, moesten … Lees verder

Parsja Sjemot 5780

SJEMOT (namen): Exodus 1:1 – 6:1. Er kwam een nieuwe Farao, ‘die Joseef niet gekend heeft’. Inmiddels hebben de zonen van Ja’akov zich zeer sterk vermeerderd. Farao wordt bang en maakt hen tot slaven. Als ze zich toch verder uitbreiden … Lees verder

Parsja Wajechi 5780

Rabbi Sacks: De toekomst van het verleden Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 De scène die het boek Bereesjiet afsluit, is enorm belangrijk. De broers van Joseef waren doodsbang dat, na de dood van hun vader Ja’akov, Joseef wraak op hen zou nemen omdat … Lees verder