Tora van de week

Parsja Wa’eera 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 6:2 – 9:35 Wa’eera behandelt zeven van de tien plagen. Bij het uitspreken van deze plagen tijdens de Seider, is het gebruikelijk om een beetje wijn uit de beker te gieten door er met … Lees verder

Parsja Sjemot 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 1:1-6:1 “Dit zijn de namen van de kinderen Israëls, die met Ja’akov naar Egypte kwamen” (Sjemot 1:1). Sjemot betekent namen en herinnert ons eraan, dat onze identiteit in Egypte – en ook alle eeuwen … Lees verder

Parsja Wajechi 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 WAJECHI (en hij leefde). Ja’akov leeft 17 jaar in Egypte als hij zijn einde voelt naderen. Hij laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela. Ja’akov wordt ziek en … Lees verder

Parsja Wajigasj 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 44:18-47:27 WAJIGASJ (en toen naderde). Jehoeda stapt naar voren en houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, … Lees verder

Parsja Mikeets 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 41:1-44:17 MIKEETS (aan het einde). Joseef verklaart Farao’s dromen: er zal binnenkort een periode van 7 jaar van grote overvloed aanbreken, gevolgd door 7 jaren hongersnood. Fara’o stelt Joseef aan als onderkoning en geeft … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5781

Rabbi Sacks: Onwaarschijnlijke eindes en de nederlaag van de wanhoop Bereesjiet/Genesis 37:1-40:23 We leven het leven terwijl we vooruit kijken, maar we begrijpen het alleen als we terugkijken. Terwijl we van dag tot dag leven, kan ons leven lijken op … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5781

Op sjabbat 7 november is Rabbi Lord Jonathan Sacks (Londen, 1948) overleden. Deze week is het het einde van de Sjelosjim. Sacks wordt beschouwd als de grootste joodse denker en vertolker van het joodse gedachtengoed gedurende de laatste vijfentwintig jaar. … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 28:10-32:3 WAJEETSEE (en hij ging weg). Ja’akov gaat op weg naar Charan. Als het donker wordt, droomt hij over een ladder waar engelen op en af klimmen. G’d belooft hem een uitgestrekt land en … Lees verder

Parsja Toledot 5781

Op sjabbat 7 november is Rabbi Lord Jonathan Sacks (Londen, 1948) overleden. Sacks wordt beschouwd als de grootste joodse denker en vertolker van het joodse gedachtengoed gedurende de laatste vijfentwintig jaar. Wekelijks publiceerde Jonathan Sacks zijn uiteenzetting over de Sidra … Lees verder

Parsja Chajee Sara 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 23:1-25:18 “En de leeftijd van Sara was 127 jaar; dit waren de levensjaren van Sara” (Bereesjiet 23:1) Toen Sara hoorde dat haar zoon bijna geslacht werd, slaakte ze zes kreten, die nog steeds de … Lees verder

Parsja Wajeera 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 WAJEERA (en -G’d- verscheen). Er komen drie mannen op bezoek bij Araham en Sara – het blijken Engelen, boodschappers van G’d te zijn. Ze vertellen dat Sara binnen een jaar een zoon zal … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5781

Rabbi Sacks: Heldendom van het gewone leven Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 “G-d zei tegen Avram: ‘verlaat je land, je geboorteplaats en het huis van je vader en ga naar het land dat Ik je zal laten zien.”’ Deze woorden behoren tot die … Lees verder

Parsja Noach 5781

Rabbi Sacks: Het licht in de ark Parsja Noach (Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32)      Te midden van heel het drama van de aanstaande zondvloed en de vernietiging van bijna de hele schepping, concentreren we ons op Noach die de ark bouwt en … Lees verder

Een gezonde winter en … niet klagen

We hebben de feestdagen achter de rug. De vreugde, de euforie is voorbij. We gaan de gewone wereld weer in – voor zover de Corona-pandemie het toelaat om ons in de wereld te bewegen. In ieder geval gaan we ons … Lees verder

Rabbi Sacks: Jong blijven

Dewariem/Deuteronomium 33:1-34:12 Mosjé kwijnde niet weg. Dat is het eerbetoon dat de Tora hem geeft aan het einde van zijn lange en bewogen leven: Mosjé was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf, maar zijn ogen waren niet wazig en zijn … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 32:1-32:52 HA’AZIENOE (luisteren jullie): Dewariem 32:1 – 32:52. Mosje roept hemel en aarde tot getuigen wat er gebeurde in vroeger dagen en schildert hoe het volk zal afwijken – in zeer poëtische taal. Weer … Lees verder

Rosj Hasjana 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Op Rosj Hasjana lezen we uit de Tora verschillende highlights uit het leven van onze eerste Aartsvaders voor. De grootste, tiende beproeving van Awraham was de offerande van Jitschak. Maar ook de negende test verdient … Lees verder

Parsja Nitsawiem-Wajelech 5780

Rabbi Sacks: Verbondspolitiek Dewariem/Deuteronomium 29:9-31:30 Aan het einde van zijn leven gaf Mosje het volk het voorlaatste gebod – het 612de van de 613 die de Tora bevat. Het was een gebod met verreikende betekenis. De Joden stonden op het … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5780

Dewariem/Deuteronomium 26:1-29:8 Rabbi Sacks: Een volk van verhalenvertellers Howard Gardner, professor in pedagogie en psychologie aan Harvard University, is een van de grote koppen van onze tijd. Hij is vooral bekend om zijn theorie van “meervoudige intelligenties”, het idee dat … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5780

Joel Erwteman Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Nabijheid en Reinheid De verhouding tussen de Tora en moraal is ingewikkeld. Hoewel Tora ons voorschrijft hoe we ons leven in moeten richten en daarbij vaak een terminologie gebruikt die lijkt op wat we zien in … Lees verder