Tora van de week

De moderne zwevende religieuze mens deel 1

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers We lezen tegenwoordig veel over nieuwe religies. Neem bijvoorbeeld de duurzaamheid als nieuwe religie. Voorvechters van duurzaamheid hopen inderdaad op een spoedige bekering van de hele mensheid. Maar de interessante vraag is: waarom spreekt de … Lees verder

Tsietsiet

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers ’’Spreek tot Uw kinderen Israëls en zeg tot hen, dat zij zich schouwdraden zullen maken aan de hoeken van hun kleren bij hun nageslachten, en bij de schouwdraden aan de hoek moeten zij een snoer … Lees verder

Parsja Wezot Habracha 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Een einde zonder slot Dewariem/Deuteronomium 33:1-34:12 Wat een buitengewone manier om een ​​boek te beëindigen: niet zomaar een boek, maar het Boek der boeken – met Mosjé die het Beloofde Land vanaf de berg Newò … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 32:1-32:52 In majestueuze taal barst Mosjé in een lied uit en legt hij zijn laatste testament aan de Jisraeliem voor met alle macht en passie die hij tot zijn beschikking heeft. Hij begint dramatisch … Lees verder

Jom Kippoer 5782

Het snel en langzaam denken Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Als we recente ontdekkingen in de neurowetenschap combineren met de Midrasj-traditie kunnen we misschien een nieuw licht werpen op de betekenis van het centrale mysterie van Jom Kippoer: de twee … Lees verder

Parsja Wajelech 5782

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 31:1-31:30 WAJELECH (en hij ging):Mosjé vertelt het volk dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de leiding overdraagt aan Jehosjoe’a. Dit is de laatste dag van Mosjé. HaSjeem zal de … Lees verder

Parsja Nitsawiem 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 29:9-30:20 NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals zich aan de ge- en verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 26:1-29:8 KI TAWO (als je komt): Als het Land vrucht draagt, moet je de eerstelingen naar het Heiligdom brengen en een verklaring afleggen dat je alles aan G’d te danken hebt, dat je de … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Kie Teetsee (als je uittrekt): Als een vrouw krijgsgevangene wordt gemaakt en een man begeert haar, dan zijn er tal van bepalingen over een huwelijk met haar. Als een man twee vrouwen heeft … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:9 Koheen, 16:18-17:13. Er moeten rechters en politieagenten worden aangesteld om de wet af te dwingen. Het recht mag niet verbogen worden. Omkoopgeld is uit den boze. Levi, 17:14-20. Het is een mitswa om … Lees verder

Parsja Re-ee 5781

De goede samenleving Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Mosjé, die de proloog en inleiding van het verbond en zijn brede leidende principes heeft uiteengezet, gaat nu in op de details die het grootste deel van het boek Dewariem … Lees verder

Parsja Eekev 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EEKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5781

Hoor Jisraëel Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 Rabbi Jacob Leiner (1814-1878), leider van de chassidische gemeenschap in Radzyn, was de zoon van de Ishbitzer Rebbe, Rabbi Mordechai Joseph Leiner, wiens Tora-commentaar Mei ha-Sjiloach de laatste jaren populair is … Lees verder

Parsja Dewariem 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 De bereidheid om een leider te volgen Dewariem In de laatste maand van zijn leven riep Mosjé het volk bijeen. Hij onderwees hen over de wetten die ze moesten naleven en herinnerde hen … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 Geloften nemen een belangrijke plaats in in het Jodendom. Wanneer men een offer belooft aan de Tempel moet men zijn gelofte nakomen op de eerstkomende Jom-Tov (feestdag), wanneer men de Tempel te Jeruzalem … Lees verder

Parsja Pinchas 5781

Opperrabbijn Mr. Drs. Evers Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen “En zie een man van de kinderen Israëls kwam en bracht nader tot zijn broeders de Midjanietische ten aanzien van Mosjé en de hele gemeente van de kinderen … Lees verder

Parsja Balak 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt … Lees verder

Parsja Choekat 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 De troostrijke gedachten van sterfelijkheid Choekat Rabbi Sacks z.l. Choekat gaat over sterfelijkheid. Daarin lezen we over de dood van twee van Israëls drie grote leiders in de woestijn, Mirjam en Aharon, en … Lees verder

Parsja Korach 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 Korach, Datan en Awiram en nog 250 man rebelleren tegen het leiderschap van Mosjé en Aharon. G’d is zeer kwaad en wil de hele gemeenschap vernietigen maar trekt zich de bede van Mosjé … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5781

(Bemidbar/Numeri 13:1-15:41)  Rabbijn mr. drs. R. Evers                  Mosjé stuurt twaalf mannen, één van iedere stam, om Kena’an te verkennen. Ze keren na veertig dagen terug en vertellen dat het land inderdaad overvloeit van melk en honing. De vruchten zijn … Lees verder