Tora van de week

Parsja Sjemini 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Rabbi Sacks: Sjemini, Wanneer zwakheid een kracht wordt  Heb je je ooit ontoereikend gevoeld voor een taak waarvoor je was aangewezen of voor een baan die je hebt gekregen? Heb je soms het gevoel … Lees verder

Parsja Tsav 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Het verbod om bloed en vet te eten “Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten. Rabbi J. Nachshoni gaat in op de achtergronden van deze verboden. … Lees verder

Parsja Wajikra 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Wajikra/Leviticus 1:1-5:26 Rabbi Sacks: Wajikra, de roep Het was nooit mijn ambitie of aspiratie om rabbijn te zijn. Ik ging naar de universiteit om economie te studeren. Ik ben toen overgestapt op filosofie. Ik had ook … Lees verder

Parsja Wajakheel-Pekoedee 5781

Rabbi Lord Jonathan Sacks Sjemot/Exodus 35:1-40:38 Rabbi Sacks: Ruimte maken De dubbele parasja van deze week, met zijn lange weergave van de bouw van het heiligdom – een van de langste verhalen in de Tora, die dertien volledige hoofdstukken beslaat … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 30:11-34:35 Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Betsaleel wordt aangesteld als architect. Op Sjabbat mag er niet aan het Heiligdom worden gewerkt. Mosjee is 40 dagen … Lees verder

Parsja Tetsawee 5781

opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 27:20-30:10 In deze sidra wordt er veel aandacht besteed aan de kleding van de kohaniem (priesters). De borstplaat van de hogepriester bestond uit twaalf edelstenen, waarin de namen van de twaalf stammen waren ingegraveerd. … Lees verder

Parsja Teroema 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 25:1 – 27:19 Deze week spreekt de Sidra over de bouw van het Misjkan, de Tabernakel: (Sjemot: 25:8): “Maakt Mij een Heiligdom om temidden van U te wonen”. Een Sjoel heet een Mikdasj Me’at, … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 21:1-24:18 Rechtvaardige samenleving De Tora wil een rechtvaardige samenleving: “Dit zijn de Misjpatiem (voorschriften) die je hen zult voorleggen” (21:1). Misjpatiem betekent civiel recht en dit vormt de hoofdinhoud van de sidra. Hoewel de … Lees verder

Parsja Jitro 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 18:1-20:23 De schoonvader van Mosje heeft gehoord van de wonderen, verheugt zich erover en brengt offers. Jitro ziet dat Mosje als enige rechtspreekt en raadt aan meerdere rechters aan te stellen voor zaken van … Lees verder

Parsja Besjalach 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 13:17-17:16)                     De splijting van de Jam Soef op de zevende dag Pesach vormde het begin van de volledige bevrijding. Niet voor niets zongen de Joden de sjierat hajam – het lied van de … Lees verder

Parsja Bo 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 10:1-13:16 BO (kom) De hovelingen van Farao zijn wanhopig. Toch blijft Farao weigerachtig. Wel wil Farao de mannen laten gaan, maar dat weigert Mosjé. Daarna overvallen sprinkhanen het land. Wat er nog over was … Lees verder

Parsja Wa’eera 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 6:2 – 9:35 Wa’eera behandelt zeven van de tien plagen. Bij het uitspreken van deze plagen tijdens de Seider, is het gebruikelijk om een beetje wijn uit de beker te gieten door er met … Lees verder

Parsja Sjemot 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Sjemot/Exodus 1:1-6:1 “Dit zijn de namen van de kinderen Israëls, die met Ja’akov naar Egypte kwamen” (Sjemot 1:1). Sjemot betekent namen en herinnert ons eraan, dat onze identiteit in Egypte – en ook alle eeuwen … Lees verder

Parsja Wajechi 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 WAJECHI (en hij leefde). Ja’akov leeft 17 jaar in Egypte als hij zijn einde voelt naderen. Hij laat Joseef zweren dat hij hem zal begraven in de spelonk Machpela. Ja’akov wordt ziek en … Lees verder

Parsja Wajigasj 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 44:18-47:27 WAJIGASJ (en toen naderde). Jehoeda stapt naar voren en houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, … Lees verder

Parsja Mikeets 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 41:1-44:17 MIKEETS (aan het einde). Joseef verklaart Farao’s dromen: er zal binnenkort een periode van 7 jaar van grote overvloed aanbreken, gevolgd door 7 jaren hongersnood. Fara’o stelt Joseef aan als onderkoning en geeft … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5781

Rabbi Sacks: Onwaarschijnlijke eindes en de nederlaag van de wanhoop Bereesjiet/Genesis 37:1-40:23 We leven het leven terwijl we vooruit kijken, maar we begrijpen het alleen als we terugkijken. Terwijl we van dag tot dag leven, kan ons leven lijken op … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5781

Op sjabbat 7 november is Rabbi Lord Jonathan Sacks (Londen, 1948) overleden. Deze week is het het einde van de Sjelosjim. Sacks wordt beschouwd als de grootste joodse denker en vertolker van het joodse gedachtengoed gedurende de laatste vijfentwintig jaar. … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet/Genesis 28:10-32:3 WAJEETSEE (en hij ging weg). Ja’akov gaat op weg naar Charan. Als het donker wordt, droomt hij over een ladder waar engelen op en af klimmen. G’d belooft hem een uitgestrekt land en … Lees verder

Parsja Toledot 5781

Op sjabbat 7 november is Rabbi Lord Jonathan Sacks (Londen, 1948) overleden. Sacks wordt beschouwd als de grootste joodse denker en vertolker van het joodse gedachtengoed gedurende de laatste vijfentwintig jaar. Wekelijks publiceerde Jonathan Sacks zijn uiteenzetting over de Sidra … Lees verder