Tora van de week

Parsja Sjelach Lecha 5779

Bemidbar/Numeri 13:1-16:41 De verspieders keren na veertig dagen terug. Tien van de twaalf verkenners raden aan om niet op te trekken, omdat het volk daar te sterk is en ze vrezen dat vrouw en kinderen krijgsbuit zullen worden. HaSjeem wil … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5779

Bemidbar/Numeri 8:1-12:16 SPREEK GEEN LESJON HARA! De episode van de ‘kwaadsprekerij’ van Mirjam over haar broer Mosjé aan het einde van deze parsja maakt diepe indruk. Het was een hele subtiele, zelfs complimenteuze `roddel’, die Mirjam met haar broer Aharon … Lees verder

Parsja Naso 5779

Bemidbar/Numeri 4:21-7:89 NASO (neem op): Hier volgen verdere opdrachten inzake het transport van de Tabernakel. Daarna wordt opgedragen iedereen die ritueel onrein is, weg te zenden. Dan volgt een  richtlijn voor wie zaken ontvreemd heeft. Als een man zijn vrouw … Lees verder

Parsja Bemidbar 5779

Bemidbar/Numeri 1:1-4:20 BEMIDBAR (in de woestijn). Bij telling blijken er meer dan 600.000 mannen van 20 jaar en ouder te zijn. De Levieten worden apart geteld: vanaf één maand. Het vervoer van het draagbare Heiligdom is hun taak. De stammen … Lees verder

Rabbi Sacks – Sjawoeot: de twijfel voorbij

Rabbi Lord Jonathan Sacks, em. Opperrabbijn Groot-Brittannië De openbaring op de berg Sinai – het centrale thema van Sjawoe’ot en van het Jodendom als geheel – was uniek in de religieuze geschiedenis van de mensheid. Andere geloven (Christendom en Islam) … Lees verder

Parsja Behar 5779

Wajikra/Leviticus 25:1-26:2 Wajikra 26:1:“Gij zult u geen afgoden maken, en een gehouwen beeld of een gedenksteen zult gij u niet oprichten, en een steen met beeldwerk zult gij niet leggen op uw land om u erop neer te werpen, want … Lees verder

Parsja Emor 5779

Samenvatting: EMOR (zeg): Wajikra/Lev. 21:1 – 24:23. Kohaniem mogen geen contact met doden hebben; wel mogen ze de begrafenis van de zeven meest nabije familieleden bijwonen maar de Hogepriester mag ook dat slechts op afstand. Kohaniem mogen niet met een … Lees verder

Parsja Kedosjiem 5779

De vreemdeling liefhebben Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn Wajikra/Leviticus 19:1-20:27 Waarom de vreemdeling die bij je woont, moet worden behandeld zoals je eigen bevolking, waarom de vreemdeling lief te hebben als jezelf?  Er zijn mitswot (verplichtingen) die van de pagina … Lees verder

De vrijheid verdedigen

Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn “En je zult het je kind op die dag uitleggen: ‘Het is om hetgeen de Eeuwige voor mij gedaan heeft toen ik vrij heenging uit Egypte’.” Dit was het ogenblik waarop zij hadden gewacht gedurende … Lees verder

Het keerpunt

Lord Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk De episode van de Rode Zee blijkt in meer dan een opzicht een scheiding te zijn. In letterlijke zin zijn de wateren gescheiden. Maar metaforisch is het lot van de Joden … Lees verder

In de rivier werpen

‘Goed onderwijs’ is een grote prioriteit op meer dan één niveau. Ouders bekommeren zich om de toekomst van hun eigen kinderen. In de nationale discussie neemt het belang van onderwijs ook een grote plaats in. Als maatschappij vinden wij dat … Lees verder

Parsja Sjemini 5779

Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Sjemini – de 8e dag. 30e parsja. Op de achtste dag van de inwijding van de Tabernakel verschijnt G’ds Majesteit. Hemels vuur verteert het offer. Twee zonen van Aharon brengen vreemd vuur en HaSjeem (G’d) treft hen. Bedwelmende … Lees verder

Parsja Tsav 5779

Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Tsav (gebied). 29e parsja. Aharon krijgt nadere instructies voor de offers: wat, waar en hoe van de offers gegeten mag worden. Het vuur op het altaar moest altijd blijven branden. Bloed en bepaalde vetdelen mogen niet gegeten worden. … Lees verder

Parsja Wajikra 5779

Wajikra/Leviticus 1:1-5:26 WAJIKRA: Derde boek van de Tora. Wajikra heet ook Torat Kohaniem – Leer van de Priesters. Een groot deel is gewijd aan de taak van de kohaniem in het (draagbare) Heiligdom. Daar moesten brand-, vredes- eerstelingen-, zonde- en … Lees verder

Parsja Pekoedee 5779

Sjemot/Exodus 38:21-40:38 PEKOEDEE (inventaris-berekening): 27e parsja. Nadat al het werk is verricht geeft Mosje een overzicht van alles wat gedaan is met de gewijde gaven. Mosje bekijkt of alles volgens de opdracht verricht is. Mosje zegent het volk. Daarna verneemt … Lees verder

Parsja Wajakheel 5779

Sjemot/Exodus 35:1-38:20 WAJAKHEEL (de gemeenschap bijeenroepen). 26e parsja. Mosje vraagt opnieuw om bijdragen in natura voor de bouw van de Woning. Vele vrouwen spinnen en weven de nodige kleden. De vorsten brengen de stenen voor het efod en het borstschild. … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5779

Sjemot/Exodus 30:11-34:35 Het gouden kalf: Kreeg de zwijgende meerderheid een eerlijk proces? Overtuiging vereist actie Enkele weken na de uittocht uit Egypte vervalt het Joodse volk tot afgoderij. Dit was zó erg dat Mosje opmerkt: ‘Dit volk heeft inderdaad een … Lees verder

Parsja Tetsawee 5779

Sjemot/Exodus 27:20-30:10 NB: KDT = Korte Dewar Tora Eerste alija (koheen 27:20 – 28:12) Inhoud: Mosje moest het volk opdragen om zuivere olijfolie te brengen voor de Menora. De lichten moesten van de avond tot de ochtend branden. Aharon en … Lees verder

Parsja Teroema 5779

TEROEMA (gewijde gave): Exodus 25:1 – 27:19. 23e parsja. G’d draagt Mosje op het volk om gewijde gaven van allerlei aard te vragen voor de bouw van een Misjkan, `de Woning’. Er volgen gedetailleerde voorschriften voor de architectuur van het … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5779

MISJPATIEM  (wetten): Sjemot/Exodus 21:1 – 24:18. 22e parsja. Het Joodse volk krijgt een aantal sociale voorschriften zoals behandeling van slaven en de verplichtingen van een man ten opzichte van zijn vrouw. Voorts de financiële verplichtingen die voortvloeien uit letselschade of … Lees verder