Tora van de week

Parsja Lech Lecha 5780

LECH LECHA (ga (voor jezelf)) Bereesjiet/Genesis 12:1 – 17:27 G’d beveelt Awram zijn geboortegrond te verlaten om naar een onbekend land te trekken. Hij neemt vrouw, familieleden en personeel mee. G’d belooft hem tot een groot volk te maken. Wegens … Lees verder

Parsja Noach 5780

Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32 Nimrod was de kleinzoon van Cham, en de achterkleinzoon van Noach. De Tora zegt over hem: “En Koesj bracht Nimrod voort; deze begon een held te zijn op Aarde. Hij was een held op het gebied van de … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5780

Bereesjiet/Genesis 1:1-6:8 “En G’d zegende de zevende dag” (Bereesjiet 2:3). Rasjie legt hier uit, dat de Sjabbat gezegend werd met Manna, omdat alle dagen van de week voor iedere woestijnreiziger een Omer per persoon uit de Hemel afdaalde. Op vrijdag … Lees verder

Parsja Wezot Haberacha 5780

Wordt gelaiend op Simchat Tora Rabbi Sacks: onvoltooide symfonie Rabbi Lord Jonathan Sacks, em. Opperrabbijn Groot-Brittannië Elk jaar, als we het einde van de Tora en het einde van het leven van Mosje naderen, vraag ik me af: Moest het … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5780

Inleiding Ha’azinoe is één van de tien profetische gezangen die in de loop van de geschiedenis uitgesproken zijn. Het eerste profetische lied werd gecomponeerd door Adam in Gan Eden alwaar hij een danklied voor de Sjabbat zong. Aan de oevers … Lees verder

Parsja Wajelech 5780 – Jom Kippoer

Break Free Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn Wanneer wij ons bevinden aan het allereerste begin van de heiligste dag van het jaar, dan zijn wij ons bewust, samen, maar toch ook ieder afzonderlijk, van de klanken en de historische lading van de … Lees verder

Parsja Nitsawiem 5779

Dewariem/Deuteronomium 29:9-31:30 NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals de ge- en verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die niet hier zijn. Als dit overtreden wordt, … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5779

Rabbi Sacks: Kie Tawo – We zijn wat we gedenken Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn Groot-Brittannië Dewariem/Deuteronomium 26:1-29:8 Eén reden dat religie in de moderne wereld heeft overleefd, ondanks vier eeuwen van secularisatie, is dat het de drie vragen beantwoordt … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5779

Dewariem/Deuteronomium  21:10-25:19 Kie Teetsee (als je uittrekt): Als een vrouw krijgsgevangene wordt gemaakt en een man begeert haar, dan zijn er tal van bepalingen over een huwelijk met haar. Als een man twee vrouwen heeft en hij houdt van de … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5779

Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:19 “En de rechters zullen goed onderzoeken en zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij valselijk tegen zijn broer getuigd, dan zult gij hem doen zoals hij van plan was zijn broeder te doen. Zo zult gij … Lees verder

Parsja Re-ee 5779

Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 MAG MEN DE TORA TESTEN INZAKE TSEDAKA? De landbouwgaven nemen een belangrijke plaats in in parsjat Re’ee. De totale religieuze belasting bedraagt ongeveer 20%. Allereerst is daar de Troema Ĝedola. Dit is ongeveer twee procent van de totale … Lees verder

Parsja Eekev 5779

Bensjen – gemeenschap en individu Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 Dewariem 8:8: “Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen- en granaatappelbomen, een land van olie voortbrengende olijfbomen en van dadelhoning.” Dankbaarheid Nadat ons beloofd is, dat wij in het land Israël ‘aan … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5779

Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 Midden in de Tien Geboden staat – bijna als een scharnier waarom zeer veel draait – het bekende gebod “Eer uw vader en uw moeder…opdat u lang zult leven en het u goed zal gaan op de aarde, … Lees verder

Parsja Dewariem 5779

Rabbi Sacks: Dewariem – De geboorte van een volk Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn Groot-Brittannië Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Het boek dat bekend staat als Dewariem (“woorden”) was oorspronkelijk bekend als Misjné Tora – de herhaling of herformulering van de Tora. Vandaar … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5779

Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 Geloften nemen een belangrijke plaats in in het Jodendom. Wanneer men een offer belooft aan de Tempel moet men zijn gelofte nakomen op de eerstkomende Jom-Tov (feestdag), wanneer men de Tempel te Jeruzalem bezoekt. Geloften mag men nooit … Lees verder

Parsja Pinchas 5779

Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 PINCHAS krijgt van HaSjeem Zijn vredesverbond aangeboden. G’d beveelt vijandelijkheden tegen de Midjanieten te openen, omdat ze de Joden in de (afgoden)valstrik lieten lopen. Mosjé en Elazar moeten van het volk de 20-jarigen (dienstplichtigen) en daarboven tellen. Mosjé … Lees verder

Parsja Balak 5779

Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak verzoekt Bileam om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die toestemt op voorwaarde dat hij alleen zegt wat G’d hem ingeeft. Bileam berijdt zijn ezelin, die een Engel ziet die de weg verspert. … Lees verder

Parsja Choekat 5779

Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 CHOEKAT (WET): Met de as van de rode koe is het mogelijk rein te worden na contact met een dode. Mirjam sterft. Er is geen water. G’d gebiedt Mosjé tegen de rots te spreken. Mosjé slaat met zijn … Lees verder

Parsja Korach 5779

Rabbi  Lord Jonathan Sacks: een les in conflictoplossing Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 De Korach-opstand was de gevaarlijkste uitdaging voor het leiderschap van Mosje tijdens de veertig jaar dat hij het volk door de woestijn leidde. De precieze schets van de gebeurtenissen is … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5779

Bemidbar/Numeri 13:1-16:41 De verspieders keren na veertig dagen terug. Tien van de twaalf verkenners raden aan om niet op te trekken, omdat het volk daar te sterk is en ze vrezen dat vrouw en kinderen krijgsbuit zullen worden. HaSjeem wil … Lees verder