Tora van de week

Parsja Behar 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 25:1-26:2 Het zevende jaar – het sjemita jaar In de parasja van deze week, Behar, staat de verplichting tot het houden van het sjemita-jaar, het zevende jaar. Gedurende dit jaar zijn vrijwel alle activiteiten … Lees verder

Parsja Emor 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Wajikra / Leviticus 21:1-24:23 Over niet bang zijn voor grootsheid In de parasja van deze week zijn twee van de meest fundamentele geboden van het jodendom ingebed – geboden die de ware aard van de … Lees verder

Parsja Kedosjiem 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 19:1-20:27 Geen wraak In de parasja van deze week lezen we een beroemde zin uit de Torah: “Neem geen wraak en koester geen wraakgevoelens. Houd van je naaste zoals van je zelf. Ik ben … Lees verder

Parsja Acharee Mot 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 16:1-18:30 Geen goud Het eerste deel van deze parasja gaat over de dienst van de Kohen Gadol – de Hogepriester – in de tempel op Jom Kippoer. Gedetailleerd vertelt de Torah hoe de Kohen … Lees verder

Parsja Metsora 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 14:1-15:33 Deze parasja is een vervolg op de vorige parasja en gaat verder over de wetten van tsara’at. Wanneer iemand een vlek constateert op een muur van zijn huis, dan moet hij contact opnemen … Lees verder

Parsja Tazria 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 12:1-13:59 Een groot gedeelte van de parasja van deze week gaat over de aandoening tsara’at. Vaak foutief vertaald met melaatsheid, maar tsara’at is een andere aandoening. We kunnen dit goed zien, wanneer we naar … Lees verder

Parsja Sjemini 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Wajikra / Leviticus 9:1-11:47 Tussen hoop en menselijkheid Het had de grote feestdag moeten zijn. De Misjkan, Israëls eerste gezamenlijke huis voor de eredienst, was voltooid. Alle voorbereidingen waren getroffen. Zeven dagen lang had Mosjé … Lees verder

Parsja Tsav 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 6:1-8:36 Deze parasja spreekt verder over de offers. De Torah benadrukt dat er bij geen enkel offer zout mag ontbreken. Aan de hand van een korte anekdote wil ik proberen dit duidelijk te maken. … Lees verder

Parsja Wajikra 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 1:1-5:26 De eerste hoofdstukken van het derde boek van de Torah spreken over de offers. Een van de aller moeilijkste onderwerpen om te begrijpen. Komt het bij ons niet heel primitief over, wanneer er … Lees verder

Parsja Pekoedee 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 38:21-40:38 De zegen van Moshe Deze parasja is de laatste van een reeks van vijf parsjiot, waarin uitvoerig over het misjkan- het heiligdom in de woestijn wordt gesproken. Eerst vertelt de Torah gedetailleerd de … Lees verder

Parsja Wajakheel 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Sjemot / Exodus 35:1-38:20 De schoonheid van heiligheid of de heiligheid van schoonheid In Kie Tisa en in Wajakheel ontmoeten we de figuur van Betsalel, een zeldzame figuur in de Tora – de kunstenaar, de … Lees verder

NIK stuurt ‘hopelijk’ laatste Corona-bericht aan Joodse Gemeenten

Op 15 februari heeft de meest recente persconferentie plaatsgevonden van de minister van VWS. De boodschap was duidelijk dat Nederland heel sterk teruggaat naar de situatie van voor maart 2020, nu dus bijna twee jaar geleden. Het overgrote deel van … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 30:11-34:35 Een hoopvolle parasja ‘Dankzij de verdienste van rechtschapen vrouwen zijn we bevrijd uit Egypte.’ ‘Het laatstgenoemde is het meest geliefde.’ Bovenstaande uitspraken lijken niets met elkaar te maken, maar een kort stukje uit … Lees verder

Parsja Tetsawee 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 27:20-30:10 Kleren maken de man. Een bekende uitspraak, die aangeeft dat de kleding die iemand draagt van invloed is. Het heeft invloed op degene die de kleding draagt en op degene die deze kleding … Lees verder

Media en overheid huichelachtig en medeplichtig in ‘verraadzaak’

Ruben Vis De makers van de Anne Frank coldcase-tragedie krijgen volop kritiek, maar onderschat ook de handlangers niet. Het zijn respectabele mediaorganisaties, uitgevers en de overheid zelf. Het zijn stuk voor stuk wat we tegenwoordig ‘enablers’ (letterlijk: mogelijk makers/instaatstellers) noemen. Enablers zijn … Lees verder

Parsja Teroema 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Sjemot / Exodus 25:1-27:19 Het huis dat we samen bouwen De reeks parasjot die begint met Teroema en doorgaat met Tetsawee, Kie Tisa, Wajakheell en Pekoedee, is in veel opzichten raadselachtig. Ten eerste schetst het … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 21:1-24:18 De 4 bewakers. De Torah spreekt over 4 vormen, waarbij eigendom van iemand tijdelijk, rechtmatig, in bezit kan zijn van een ander. En afhankelijk van de situatie gelden er andere regels en aansprakelijkheden … Lees verder

Parsja Jitro 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 18:1-20:23 Twee kronen Vorige week hebben we gelezen over de voltooiing van de Uittocht uit Egypte en deze week over het geven van de Torah op de berg Sinai. Bij de Uittocht is het … Lees verder

Parsja Besjalach 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Sjemot / Exodus 13:17-17:16 De kracht van Roeach In september 2010 berichtten DE BBC, Reuters en andere persbureaus over een sensationele wetenschappelijke ontdekking. Onderzoekers van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research en de University … Lees verder

Parsja Bo 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 10:1-13:16 Gedachte van de week Pesach en de volle maan. In deze parasja leren we over de werking van de joodse kalender en over Pesach. De joodse kalender is gebaseerd op de omloop van … Lees verder