Tora van de week

Parsja Jitro 5780

Rabbi Sacks: Het verbond van loyaliteit en liefde In de loop van elk leven zijn er momenten van ontzag en verbazing wanneer je van harte G-d dankt, door het uitspreken van: sjehechejanoe wekiejemanoe wehigi’anoe lazeman hazé, “die ons in leven … Lees verder

Parsja Besjalach 5780

BESJALACH (bij het zenden). Het volk gaat de woestijn in. Mosjé neemt het gebeente van Jozef mee. Overdag leidt G’d het volk met een wolkzuil, ’s nachts met een vuurzuil. Farao krijgt spijt dat zoveel slaven weg zijn en achtervolgt … Lees verder

Parsja Bo 5780

Sjemot/Exodus 10:1-13:16 “Spreekt alsjeblieft in de oren van het volk en laat iedereen lenen van zijn buur en elke vrouw van haar buurvrouw voorwerpen van zilver en voorwerpen van goud” (Sjemot 11:2) Reeds in het begin van Sjemot (3:21) informeert … Lees verder

Parsja Wa’eera 5780

Sjemot/Exodus 6:2-9:35 “Ik zal Mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte” (Sjemot 7:3) Bij de Schepping van de wereld deed G’d tien uitspraken waarmee het universum tot stand kwam. Volgens Rabbi Jitschak Meïr, de Gerer Rebbe, moesten … Lees verder

Parsja Sjemot 5780

SJEMOT (namen): Exodus 1:1 – 6:1. Er kwam een nieuwe Farao, ‘die Joseef niet gekend heeft’. Inmiddels hebben de zonen van Ja’akov zich zeer sterk vermeerderd. Farao wordt bang en maakt hen tot slaven. Als ze zich toch verder uitbreiden … Lees verder

Parsja Wajechi 5780

Rabbi Sacks: De toekomst van het verleden Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 De scène die het boek Bereesjiet afsluit, is enorm belangrijk. De broers van Joseef waren doodsbang dat, na de dood van hun vader Ja’akov, Joseef wraak op hen zou nemen omdat … Lees verder

Parsja Wajigasj 5780

WAJIGASJ (en toen naderde). Genesis 44:18 – 47:27. 11e sidra. Jehoeda stapt naar voren en houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, om … Lees verder

Parsja Mikeets 5780

MIKEETS (aan het einde). Bereesjiet/Genesis 41:1 – 44:17. 10e sidra. Joseef verklaart Farao’s dromen: er zal binnenkort een periode van 7 jaar van grote overvloed aanbreken, gevolgd door 7 jaren hongersnood. Fara’o stelt Joseef aan als onderkoning en geeft hem … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5780

WAJEESJEW (en hij woonde). Ja’akovs meest geliefde zoon, Joseef, krijgt van hem een fraai, kleurig gewaad. Joseef vertelt zijn broers van zijn dromen: de ene waarin de graanschoven van de broers buigen voor de zijne, de andere waarin de zon, … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5780

WAJISJLACH (en hij stuurde). Bereesjiet/Genesis 32:4 – 36:43. 8e sidra. Op weg naar huis stuurt Ja’akov gezanten om zijn broer Esau gunstig te stemmen. Het blijkt dat Esau onderweg is naar Ja’akov met 400 gewapende mannen. Hij zendt nu gezanten … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5780

Bereesjiet/Genesis 28:10-32:3 WAJEETSEE (en hij ging weg). Ja’akov gaat op weg naar Charan. Als het donker wordt, droomt hij over een ladder waar engelen op en af klimmen. G’d belooft hem een uitgestrekt land en een groot nakomelingschap, alsmede Zijn … Lees verder

Parsja Toledot 5780

TOLEDOT (geslachten). 6e sidra van Bereesjiet/Genesis 25:20 – 28:9. Twintig jaar blijft Riwka kinderloos. Als ze dan zwanger is, voelt ze zoveel beweging, dat ze bij G’d te rade gaat. Die zegt haar dat ze een tweeling draagt. Hun wegen … Lees verder

Parsja Chajee Sara 5780

Bereesjiet/Genesis 23:1-25:19 CHAJEE SARA (het leven van Sara). Sara sterft op de leeftijd van 127 jaar. Awraham rouwt over haar en wil haar begraven in de spelonk Machpela. Maar die is in het bezit van Efron, een Chitiet. Awrahams koopt … Lees verder

Parsja Wajeera 5780

Rabbijn B. Mozes Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 Aan het eind van de parsja staat het volgende: “Na deze gebeurtenissen werd Awraham het volgende medegedeeld: ziehier Milka, ook zij heeft zonen gebaard aan Uw broeder Nachor. Oets, zijn eerstgeborene en diens broeder Boez … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5780

LECH LECHA (ga (voor jezelf)) Bereesjiet/Genesis 12:1 – 17:27 G’d beveelt Awram zijn geboortegrond te verlaten om naar een onbekend land te trekken. Hij neemt vrouw, familieleden en personeel mee. G’d belooft hem tot een groot volk te maken. Wegens … Lees verder

Parsja Noach 5780

Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32 Nimrod was de kleinzoon van Cham, en de achterkleinzoon van Noach. De Tora zegt over hem: “En Koesj bracht Nimrod voort; deze begon een held te zijn op Aarde. Hij was een held op het gebied van de … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5780

Bereesjiet/Genesis 1:1-6:8 “En G’d zegende de zevende dag” (Bereesjiet 2:3). Rasjie legt hier uit, dat de Sjabbat gezegend werd met Manna, omdat alle dagen van de week voor iedere woestijnreiziger een Omer per persoon uit de Hemel afdaalde. Op vrijdag … Lees verder

Parsja Wezot Haberacha 5780

Wordt gelaiend op Simchat Tora Rabbi Sacks: onvoltooide symfonie Rabbi Lord Jonathan Sacks, em. Opperrabbijn Groot-Brittannië Elk jaar, als we het einde van de Tora en het einde van het leven van Mosje naderen, vraag ik me af: Moest het … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5780

Inleiding Ha’azinoe is één van de tien profetische gezangen die in de loop van de geschiedenis uitgesproken zijn. Het eerste profetische lied werd gecomponeerd door Adam in Gan Eden alwaar hij een danklied voor de Sjabbat zong. Aan de oevers … Lees verder

Parsja Wajelech 5780 – Jom Kippoer

Break Free Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn Wanneer wij ons bevinden aan het allereerste begin van de heiligste dag van het jaar, dan zijn wij ons bewust, samen, maar toch ook ieder afzonderlijk, van de klanken en de historische lading van de … Lees verder