Tora van de week

Parsja Bo 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 10:1-13:16 Gedachte van de week Pesach en de volle maan. In deze parasja leren we over de werking van de joodse kalender en over Pesach. De joodse kalender is gebaseerd op de omloop van … Lees verder

Parsja Wa’eera 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 6:2-9:35 Gedachte van de week De rol van Aharon in de bevrijding van het joodse volk. Vaak worden ze in één adem genoemd, de broers Moshe en Aharon, die leiding hebben gegeven aan het … Lees verder

Parsja Sjemot 5782

Rabbijn Shimon Evers Sjemot / Exodus 1:1-6:1 Gedachte van de week Vrouwen in de hoofdrol  Onze geleerden zeggen dat het de verdienste van rechtschapen vrouwen is geweest dat het Joodse Volk bevrijd is uit Egypte. Een prachtig voorbeeld hiervan vinden we … Lees verder

Parsja Wajechi 5782

Rabbijn Shimon Evers Bereesjiet / Genesis 47:28-50:26 Verborgen begin Meestal begint een parasja bij een nieuwe alinea en is het begin makkelijk te vinden. Maar bij de parasja van deze week is het begin van de parasja ‘verborgen’. Het is … Lees verder

Parsja Wajigasj 5782

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Bereesjiet / Genesis 44:18-47:27 WAJIGASJ (en toen naderde). Jehoeda houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, om hun … Lees verder

Dawwenen met aandacht

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers In onze jachtige, moderne maatschappij lijkt er weinig tijd en aandacht te bestaan  voor dawwenen (het gebed). In het drukke, aardse leven van sommige mensen lijkt een tefilla, waarin onze aanhankelijkheid aan het Opperwezen wordt … Lees verder

Persoonlijk Joods geloof

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Geloof is heel persoonlijk. Soms voelt het als van Boven opgelegd, het heilige moeten. Geloof kan je – minimalistisch – ook omschrijven als `IETSISME’, wat voor deze mens belangrijk is. Geloof behelst niet automatisch een … Lees verder

De moderne zwevende religieuze mens

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers We lezen tegenwoordig veel over nieuwe religies. Neem bijvoorbeeld de duurzaamheid als nieuwe religie. Voorvechters van duurzaamheid hopen inderdaad op een spoedige bekering van de hele mensheid. Maar de interessante vraag is: waarom spreekt de … Lees verder

Tsietsiet

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers ’’Spreek tot Uw kinderen Israëls en zeg tot hen, dat zij zich schouwdraden zullen maken aan de hoeken van hun kleren bij hun nageslachten, en bij de schouwdraden aan de hoek moeten zij een snoer … Lees verder

Parsja Wezot Habracha 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Een einde zonder slot Dewariem/Deuteronomium 33:1-34:12 Wat een buitengewone manier om een ​​boek te beëindigen: niet zomaar een boek, maar het Boek der boeken – met Mosjé die het Beloofde Land vanaf de berg Newò … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 32:1-32:52 In majestueuze taal barst Mosjé in een lied uit en legt hij zijn laatste testament aan de Jisraeliem voor met alle macht en passie die hij tot zijn beschikking heeft. Hij begint dramatisch … Lees verder

Jom Kippoer 5782

Het snel en langzaam denken Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Als we recente ontdekkingen in de neurowetenschap combineren met de Midrasj-traditie kunnen we misschien een nieuw licht werpen op de betekenis van het centrale mysterie van Jom Kippoer: de twee … Lees verder

Parsja Wajelech 5782

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 31:1-31:30 WAJELECH (en hij ging):Mosjé vertelt het volk dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de leiding overdraagt aan Jehosjoe’a. Dit is de laatste dag van Mosjé. HaSjeem zal de … Lees verder

Parsja Nitsawiem 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 29:9-30:20 NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals zich aan de ge- en verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 26:1-29:8 KI TAWO (als je komt): Als het Land vrucht draagt, moet je de eerstelingen naar het Heiligdom brengen en een verklaring afleggen dat je alles aan G’d te danken hebt, dat je de … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Kie Teetsee (als je uittrekt): Als een vrouw krijgsgevangene wordt gemaakt en een man begeert haar, dan zijn er tal van bepalingen over een huwelijk met haar. Als een man twee vrouwen heeft … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:9 Koheen, 16:18-17:13. Er moeten rechters en politieagenten worden aangesteld om de wet af te dwingen. Het recht mag niet verbogen worden. Omkoopgeld is uit den boze. Levi, 17:14-20. Het is een mitswa om … Lees verder

Parsja Re-ee 5781

De goede samenleving Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Mosjé, die de proloog en inleiding van het verbond en zijn brede leidende principes heeft uiteengezet, gaat nu in op de details die het grootste deel van het boek Dewariem … Lees verder

Parsja Eekev 5781

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EEKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5781

Hoor Jisraëel Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 Rabbi Jacob Leiner (1814-1878), leider van de chassidische gemeenschap in Radzyn, was de zoon van de Ishbitzer Rebbe, Rabbi Mordechai Joseph Leiner, wiens Tora-commentaar Mei ha-Sjiloach de laatste jaren populair is … Lees verder