Tora van de week

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem 5780

Wajikra/Leviticus 16:1-18:30 Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding aantrekken. De offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd wordt en de andere, met de zonden van het volk beladen, de … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5780

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Rabbi Sacks: bestaat er zoiets als Lasjon Tov? De wijzen begrepen tsara’at, het thema van de parasja van deze week, niet als een ziekte, maar als een wonderbaarlijke publieke blootstelling aan de zonde van lesjon hara’, het slecht … Lees verder

Parsja Sjemini 5780

Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Sjemini – de 8e dag. Op de achtste dag van de inwijding van de Tabernakel verschijnt G’ds Majesteit. Hemels vuur verteert het offer. Twee zonen van Aharon brengen vreemd vuur. HaSjeem (G’d) treft hen. Bedwelmende drank is verboden … Lees verder

Rabbi Sacks: tegen hun goden

Lord Jonathan Sacks, em. opperrabbijn  De negende plaag – duisternis – komt gehuld in zijn eigen duisternis. Wat doet deze plaag hier? Deze lijkt niet op volgorde. Tot dusverre zijn er acht plagen geweest en ze zijn steeds, onverbiddelijk, erger … Lees verder

Parsja Wajikra 5780 – Corona en Mosje’s bescheidenheid

Verschillende Rabbijnen citeren in deze tijd de Talmoed (B.T. Gittin 56b) waarin Titus, de Romeinse generaal en later keizer, wordt vermeld die de 2e Tempel in Jerusalem heeft verwoest. Ik citeer de Talmoed: “Nadat Titus de kostbare Tempelschatten geroofd had, … Lees verder

WAJAKHEL 5780: houten palen in zilveren voetstukken, een gedachte over de Corona-situatie

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus geeft een gevoel van onzekerheid, niemand weet precies waar hij of zij aan toe is. Laat ik een gedachte met u delen. Een gedachte gebaseerd op de parasja van deze week, Wajakhél. Mosjé verzamelt het … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5780

KIE TISA (als je neemt). Sjemot/Exodus 30:11 – 34:35.  25ee parsja. Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Om het getal van het volk te weten telt men de muntstukken. Het geld dient … Lees verder

Parsja Tetsawee 5780

Sjemot/Exodus 27:20-30:10 TETSAWEE (beveel): Mosjee krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat de Menora brandend gehouden wordt en Aharon en zijn zonen aan te stellen als priesters (kohaniem). Ook moeten er kleren voor hen geweven worden, die gedetailleerd beschreven worden: … Lees verder

Parsja Teroema 5780

TEROEMA (gewijde gave) G’d draagt Mosje op het volk om gewijde gaven van allerlei aard te vragen voor de bouw van een Misjkan, `de Woning’. Er volgen gedetailleerde voorschriften voor de architectuur van het Misjkan en de dienstvoorwerpen. Het Allerheiligste … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5780

Sjemot/Exodus 21:1-24:18 MISJPATIEM  (wetten). Het Joodse volk krijgt een aantal sociale voorschriften zoals behandeling van slaven en de verplichtingen van een man ten opzichte van zijn vrouw. Voorts de financiële verplichtingen die voortvloeien uit letselschade of onrechtmatige daad. Wat er … Lees verder

Parsja Jitro 5780

Rabbi Sacks: Het verbond van loyaliteit en liefde In de loop van elk leven zijn er momenten van ontzag en verbazing wanneer je van harte G-d dankt, door het uitspreken van: sjehechejanoe wekiejemanoe wehigi’anoe lazeman hazé, “die ons in leven … Lees verder

Parsja Besjalach 5780

BESJALACH (bij het zenden). Het volk gaat de woestijn in. Mosjé neemt het gebeente van Jozef mee. Overdag leidt G’d het volk met een wolkzuil, ’s nachts met een vuurzuil. Farao krijgt spijt dat zoveel slaven weg zijn en achtervolgt … Lees verder

Parsja Bo 5780

Sjemot/Exodus 10:1-13:16 “Spreekt alsjeblieft in de oren van het volk en laat iedereen lenen van zijn buur en elke vrouw van haar buurvrouw voorwerpen van zilver en voorwerpen van goud” (Sjemot 11:2) Reeds in het begin van Sjemot (3:21) informeert … Lees verder

Parsja Wa’eera 5780

Sjemot/Exodus 6:2-9:35 “Ik zal Mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte” (Sjemot 7:3) Bij de Schepping van de wereld deed G’d tien uitspraken waarmee het universum tot stand kwam. Volgens Rabbi Jitschak Meïr, de Gerer Rebbe, moesten … Lees verder

Parsja Sjemot 5780

SJEMOT (namen): Exodus 1:1 – 6:1. Er kwam een nieuwe Farao, ‘die Joseef niet gekend heeft’. Inmiddels hebben de zonen van Ja’akov zich zeer sterk vermeerderd. Farao wordt bang en maakt hen tot slaven. Als ze zich toch verder uitbreiden … Lees verder

Parsja Wajechi 5780

Rabbi Sacks: De toekomst van het verleden Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 De scène die het boek Bereesjiet afsluit, is enorm belangrijk. De broers van Joseef waren doodsbang dat, na de dood van hun vader Ja’akov, Joseef wraak op hen zou nemen omdat … Lees verder

Parsja Wajigasj 5780

WAJIGASJ (en toen naderde). Genesis 44:18 – 47:27. 11e sidra. Jehoeda stapt naar voren en houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, om … Lees verder

Parsja Mikeets 5780

MIKEETS (aan het einde). Bereesjiet/Genesis 41:1 – 44:17. 10e sidra. Joseef verklaart Farao’s dromen: er zal binnenkort een periode van 7 jaar van grote overvloed aanbreken, gevolgd door 7 jaren hongersnood. Fara’o stelt Joseef aan als onderkoning en geeft hem … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5780

WAJEESJEW (en hij woonde). Ja’akovs meest geliefde zoon, Joseef, krijgt van hem een fraai, kleurig gewaad. Joseef vertelt zijn broers van zijn dromen: de ene waarin de graanschoven van de broers buigen voor de zijne, de andere waarin de zon, … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5780

WAJISJLACH (en hij stuurde). Bereesjiet/Genesis 32:4 – 36:43. 8e sidra. Op weg naar huis stuurt Ja’akov gezanten om zijn broer Esau gunstig te stemmen. Het blijkt dat Esau onderweg is naar Ja’akov met 400 gewapende mannen. Hij zendt nu gezanten … Lees verder