Tora van de week

Parasja Re-ee 5782

Rabbijn Shimon Evers Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Tsedaka en Pesach In de parasja van deze week wordt gesproken over de mitswa van tsedaka en over de feestdagen. Tsedaka wordt vaak vertaald met liefdadigheid, maar rechtvaardigheid is een betere vertaling. Immers liefdadigheid betekent … Lees verder

Parsja Eekev 5782

Rabbijn Shimon Evers Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 Manna Mosje beschrijft in deze parasja de tocht van het joodse volk door de woestijn. Hij spreekt o.a. over het manna dat ze 40 jaar hebben gegeten. Het manna was hemels brood dat dagelijks ingezameld … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5782

Rabbijn Shimon Evers Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 De mezoeza In de parasja van deze week wordt gesproken over de verplichting om een mezoeza te bevestigen aan de deurpost van elke deur in het huis, met uitzondering van de deuren van toilet en … Lees verder

Parsja Dewariem 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 De effectieve criticus De eerste zin van Dewariem, het vijfde en hoogtepunt bevattende boek van de Tora, klinkt prozaïsch. “Dit zijn de woorden die Mosjé tot heel Jisraeel sprak aan de overkant van … Lees verder

Eindelijk weer gelijk met Israël

Rabbijn Shimon Evers Dit jaar hadden reizigers tussen Israël en Nederland, die over sjabbat bleven, een ‘probleem’: de sidra van de week liep niet synchroon, Israël liep één week voor op de rest van de wereld. Vanaf aanstaande sjabbat lopen … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 30:2-36:13 Deze week een gecombineerde parasja en wel de langst mogelijke combinatie. Onderstaande gedachte is gebaseerd op een artikel van Opperrabbijn Jonathan Sachs, zichrono liv’racha Vrij van schuld tegenover G’d en tegenover Israël. In het laatste … Lees verder

Parsja Pinchas 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 De claim van de dochters van Tselofchad Mosje heeft de verdeling van het land Jisrael onder de stammen besproken. Hij heeft uitgelegd hoe deze verdeling uitgevoerd moet worden, zodat iedereen het stuk krijgt waar hij … Lees verder

Parsja Balak 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 Zegen in plaats van vloek Balak was de koning van het land Moaw. Nadat hij gezien had dat het joodse volk de twee koningen Sichon en Og verslagen had, realiseerde hij zich, dat hij het … Lees verder

Parsja Choekat 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 In de parasja ‘Choekat’ staat een aantal zeer opmerkelijke zaken. Vrijwel ongemerkt maken we een sprong van bijna 40 jaar naar het einde van de woestijntocht. Twee hoofdpersonen uit deze episode komen te overlijden, eerst … Lees verder

Parsja Bemidbar 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 De eerste populist Het verhaal van Korach kan ons veel leren over een van de meest verontrustende verschijnselen van onze tijd: de opkomst van het populisme in de hedendaagse politiek. Korach was een … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 13:1-15:41 Tsietsiet- ter herinnering Het allerlaatste stukje van deze parasja gaat over de verplichting om aan de 4 hoeken van een kledingstuk tsietsiet te bevestigen. Af en toe krijg ik de vraag: “Meneer, wat zijn die … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 8:1-12:16 De Tempel Menora Aan het begin van deze parasja wordt verteld over de verplichting van de Hoge Priester, de Kohen Gadol, om dagelijks de menora in de tempel te ontsteken. In de tempel stond een … Lees verder

Parsja Naso 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 4:21-7:89 De langste parasja van het hele jaar, maar liefst 176 pesoekiem, zinnen. De voornaamste oorzaak van deze lengte is dat de Torah zeer uitvoerig spreekt over de offers van de 12 stamvorsten, die ze gebracht … Lees verder

Parsja Bemidbar 5782

Rabbijn Shimon Evers Bemidbar/Numeri 1:1-4:20 Tellingen Deze week beginnen we met het 4e boek van de Torah, het boek Bamidbar. Dit is ook de naam van de eerste parasja. Dit boek heeft ook een tweede naam, Sefer Hapekoediem, het boek … Lees verder

Parsja Bechoekotaj 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 26:3-27:34 De eerste drie woorden van deze parasja bevatten een aantal kernwaarden van het Jodendom: “Im bechoekotai télégoe..”, letterlijk vertaald: ‘Indien jullie gaan in Mijn wetten…’Daarna noemt de Torah alle positieve gevolgen van het … Lees verder

Parsja Behar 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 25:1-26:2 Het zevende jaar – het sjemita jaar In de parasja van deze week, Behar, staat de verplichting tot het houden van het sjemita-jaar, het zevende jaar. Gedurende dit jaar zijn vrijwel alle activiteiten … Lees verder

Parsja Emor 5782

Rabbi Lord Jonathan Sacks z.l. Wajikra / Leviticus 21:1-24:23 Over niet bang zijn voor grootsheid In de parasja van deze week zijn twee van de meest fundamentele geboden van het jodendom ingebed – geboden die de ware aard van de … Lees verder

Parsja Kedosjiem 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 19:1-20:27 Geen wraak In de parasja van deze week lezen we een beroemde zin uit de Torah: “Neem geen wraak en koester geen wraakgevoelens. Houd van je naaste zoals van je zelf. Ik ben … Lees verder

Parsja Acharee Mot 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 16:1-18:30 Geen goud Het eerste deel van deze parasja gaat over de dienst van de Kohen Gadol – de Hogepriester – in de tempel op Jom Kippoer. Gedetailleerd vertelt de Torah hoe de Kohen … Lees verder

Parsja Metsora 5782

Rabbijn Shimon Evers Wajikra / Leviticus 14:1-15:33 Deze parasja is een vervolg op de vorige parasja en gaat verder over de wetten van tsara’at. Wanneer iemand een vlek constateert op een muur van zijn huis, dan moet hij contact opnemen … Lees verder