At home
Home All chazzanim Minhagim books Sheet music Shabbat Tora reading By month Jom Tov (regalim) Jamim Noraim At home

 

Up

Chazzanoet thuis

Wat te zegen als u, door omstandigheden, thuis moet davvenen.

Voor thuis zijn de minhagim uiteraard verschillend. Op deze pagina vindt u opamens die door particulieren ter beschikking zijn gesteld.

het is de Nederlandse minghag om pinda's te eten op Pesach, zie bv. Igrot Moshe Orach Chayim 3 - 63.
Sjier haMa'alot 
Familie Lissauer/Asscher
Familie Asscher
Familie Godschalk
Familie Bonnewit-Dotan
Herman Duizend incl zemirot
Opmerking  Pesach
Caneel, לשבת חנוכה
Elzas  inleiding, oud Nederlandse & Duitse melodie
Elzas inleiding en 19 melodieŽn
Feestdagen uit Hamburg (ter vergelijking)
Benchen Bloemendal H: שיר המעלותזימון,   ברכת המזון (zie ook pagina HB)
Bloemendal Sederavond
Katan-Staal Gezangen, lofzeggingen en gebeden voor vrijdagavond en zaterdagavond and enkele melodieŽn voor de Seder avonden.
 

Sjier haMa'alot, muziek notatie familie Asscher, opgetekend door Isaac (Jack) Lissauer ז"ל, Amsterdam, 1903-1973. Ingezongen door Joop Asscher, november 2019.

gewoon
spoedgevallen (bv als bijna nacht)
Rosenblatt
Pesach I/II
Pesach VII/VIII
Omer
Sjawoe'ous
3 weken
Rosj Hasjano / simchat Touro
Soekous
Chanoeko

Zie ook melodieŽn familie Isaac Asscher (1873-1943).

terug

Sjier haMa'alot & zemirot, Ingezongen door Moshe Godschalk

Sjier haMa'alot

Zemirot Sjabbat

Rosh haShana Menoecha weSimcha 1
Soekot 1 Menoecha weSimcha 2
Soekot 2 Menoecha weSimcha 3
Simchat Tora Ma Jedidoet 1
Chanoeka Ma Jedidoet 2
Sjabbat Chanoeka (melodie Sjnť Zetiem) Jom Sjabbat
Poeriem Ja Ribon 1
Pesach Ja Ribon 2
Matnat Jad (melodie Tefillat Tal) Tsoer Misjelo 1
Jom ha'Atsma'oet Tsoer Misjelo 2
Sjawoe'ot Tsoer Misjelo 3
Sjabbat Chazon Tsoer Misjelo 4
Sjabbat Nachamoe Tsoer Misjelo 5
Sjewa Berachot Jom Ze LeJisrael 1
Sjabbat 1 Jom Ze LeJisrael 2
Sjabbat 2 Jom Ze LeJisrael 3
Sjabbat 3 (Se'oeda Sjelisjiet)  Baroech Eel Eljon
Sjabbat 4 (Menoecha weSimcha 1) Jom Ze Mechoebad 1
Sjabbat 5 (Menoecha weSimcha 2) Jom Ze Mechoebad 2
uit Frankfurt Jom Shabbaton 1
uit Amsterdam Jom Shabbaton 2
van thuis 1 Jom Shabbaton 3
van thuis 2 Ki Esjmera
van thuis 3 Dror Jikra 1
Ja lalalala Dror Jikra 2
Toegeschreven aan rav Matityahoe Glazerson, sjaliach Hasjalsjelet in 1963
 

Ter herinnering aan mijn vader Meijer Godschalk z.l. (Borculo 1915 - Netanya 1978).
Van hem leerde ik de meeste van deze melodieŽn voor Sjier Hamaíalot. Op de Chagiem en bijzondere
Sjabbatot leerde hij ons de daarbij behorende melodieŽn. Op een gewone Sjabbat schepte hij er een
eer in niet tweemaal dezelfde melodie te zingen.
Met deze opnames hoop ik de herinnering aan hem levend te houden en de traditie door te geven
aan mijn kinderen en kleinkinderen, familie en Klal Jisraeel.
Moshe Godschalk, 2 Sjewat 5763

terug

Elzas Sjier haMa'alot inleiding en 19 melodieŽn

Sjier haMa'alot

Inleiding
Ouderwets Nederlands
Duits
Wijs van Grootmoeder
Wijs uit ouderlijk huis
Chazzan Vleeshouwer Rotterdam
Onbekend, vermoedelijk profaan
Oost Europees, Laufer
Eenvoudige wijs
Kinderen uit Hashalshelet kamp
פסח
שבועות
בין המצרים
ראש השנה
סוכות
שמיני עצרת
שמחת תורה
Chazzan Rokach oorlog
Gewone wijs
Haagse wijs

terug

Sjier haMa'alot & zemirot, ingezongen door Herman Duizend
Ingezongen nadat Herman Nederland had verlaten, en per vergissing Sjier haMa'alot Pesach met andere voorlaatste zin.

Sjier haMa'alot

Zemirot Sjabbat

Sjabbat ochtend Menoecha weSimcha 1
3de maaltijd Menoecha weSimcha 2
1ste sjabbat chanoeka
2de sjabbat chanoeka
1ste & 2de dag Pesach
7de & 8ste dag Pesach

Opmerking Sjier haMa'alot Pesach
Elzas & Godschalk hebben een melodie voor heel Pesach. Asscher & Duizend hebben een melodie voor de eerste twee dagen en een ander melodie voor de laatste twee dagen.
Volgens de zoon van Elzas zongen zij thuis weldegelijk verschillende melodieŽn. Volgens Duizend zongen zij thuis de melodie van Elzas & Godschalk op shabbat chol hamo'ed.

terug

Sederavond 

MelodieŽn voor de Sederavond, afkomstig van de langspeelplaat die in 1976 door het Joods Nationaal Fonds is gepubliceerd tgv het 75 jarig bestaan, gezongen door Hans en Asher Bloemendal. Arrangementen door Antoon Krelage. De muziek van nummers 1, 4, 6, 7, 12 & 13 is gecomponeerd door H. Bloemendal.

01 Ha lachma anja 06 M'kiemie 11 Addier hoe
02 Ma Nisjtana 07 B'tseet Jisraeel 12 Echad mie jodea
03 W'hie sjeamda 08 Odcha 13 Chad gadja
04 De tien plagen 09 Kie lo naee, kie lo jaee
05 Dajenoe 10 Lesjana habaa

voorkant hoes
achterkant hoes
teksten 1-4
teksten 5-8
teksten 9-11
teksten 12-13

terug

Sjier haMa'alot voor feestdagen uit Hamburg (ter vergelijking), opgenomen door Bauer  op 24 september 1989. 
Complete opname

Rosh haShana Pesach
Succot Omer
Simchat Tora Shavu'ot
Chanuka 3 weeks

terug

 

© Copyright NIK & JBS, 2017-2020 The information on this website may be used for non profit purposes.
Reference to the source required at all times.                      Page last update: 15 mrt 2021