Joodse feestdagen en treurdagen


HIER zijn de wekelijkse sjabbattijden voor het hele Joodse jaar en jomtovtijden voor het Joodse jaar te vinden.

 

Hoe komt het dat begin en einde van sjabbat in de Loeach variëren?

De betekenis van de sjabbat: heiliging van de tijd; werknemer & werkgever gelijk; alleen rust ontbrak nog.

De Sjabbat. Tussen Mij en het ‘Volk Israël zal zij tot een teken zijn ‘Voor alle tijden . . .

Maanjaar met zonne-gelijkschakeling

Joodse feest- en treurdagen 
Klik HIER voor een overzicht van de bijzondere dagen in het Joodse jaar met de achtergronden en betekenissen.

NB De Joodse dag begint bij zonsondergang op de voorafgaande datum. Voorbeeld: Rosj Hasjana (Nieuwjaar) 2010-5771 begon op woensdagavond 9 september 2010.

Joodse Feestdagen
*          Vanwege sjabbat wordt de vastendag 1 dag uitgesteld.
**        Op deze feest- en treurdagen geldt een werkverbod (dit houdt tevens in een reis- en schrijfverbod).
Een werkverbod gaat in op de avond voorafgaande aan de in de tabel genoemde dag.

201820192020202120222023
Toe Bisjwat31 januari21 januari10 februari28 januari17 januari6 februari
Poeriem1 maart21 maart10 maart26 februari17 maart7 maart
Pesach **31 maart-1 april & 6-7 april20-21 april & 26-27 april9-10 april & 15-16 april28-29 maart & 3-4 april16-17 april & 22-23 april6-7 april & 12-13 april
Sjawoe'ot **20-21 mei9-10 juni29-30 mei17-18 mei5-6 juni26-27 mei
Inneming van Jerusalem (17 Tammoez)1 juli*21 juli*9 juli27 juni17 juli*6 juli
Tisja be' Aw22 juli*11 augustus*30 juli18 juli7 augustus*27 juli
Rosj Hasjana **10-11 september30 september-1 oktober19-20 september7-8 september26-27 september16-17 september
Jom Kippoer **19 september9 oktober28 september16 september5 oktober25 september
Soekot **24-25 september14-15 oktober3-4 oktober21-22 september10-11 oktober30 september-1 oktober
Sjeminie 'Atseret **1 oktober21 oktober10 oktober28 september17 oktober7 oktober
Simchat Tora **2 oktober22 oktober11 oktober29 september18 oktober8 oktober
Chanoeka3-10 december23-30 december11-18 december29 november-6 december19-26 december8-15 december

Reacties zijn gesloten.