Vrij op sjabbat/feestdagen

VRIJSTELLING VOOR SCHOLIEREN EN STUDENTEN IN VERBAND MET EEN JOODSE FEESTDAG
Leerlingen en studenten hebben vaak problemen om vrijaf te krijgen op Joodse Feestdagen en Sjabbat. Ter voorkoming van deze problemen is het aan te bevelen van tevoren, dus BIJ INSCHRIJVING, al kenbaar te maken dat men vrijaf wenst op Joodse feestdagen Sjabbat !!!

De Leerplichtwet (voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs) bepaalt in art 11 lid e. het volgende:
“Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, … zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien
e. de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken”

Lees ook dit artikel van Ruben Vis over vrij op feestdagen en de ervaring dat leerplichtambtenaren aan kinderen op de basisschool of in het voortgezet ondertwijs daarin een beperking willen opleggen tot slechts één dag, terwijl jomtov twee dagen duurt.

Print het navolgende uit, licht het toe en voeg het bij je inschrijvingsformulier.

Als een traditioneel religieus-levende Joodse leerling of student zich laat inschrijven bij een school of universiteit laat hij deze onderwijsinstelling weten dat hij op Sjabbat en Joodse Feestdagen niet aanwezig kan zijn. Aldus zal bij inschrijving duidelijk zijn aan de onderwijsinstelling dat hij op deze dagen geen geen onderwijs kan volgen, en geen repetities, tentamens e.d. kan maken. Het is echter de eigen verantwoordelijkheid van de student om afspraken te maken voor het op een andere datum afleggen van repetities, tentamens e.d.

Op Sjabbat en Joodse Feestdagen mag je o.a.:
– niet werken
– niet reizen
– niet schrijven
– geen vuur maken
– geen elektriciteit gebruiken
– een ander niet voor je laten werken.
De Joodse dag begint de avond tevoren bij het invallen van die avond. In de zomer is dit meestal geen probleem. In de winter kan het echter gebeuren dat op bijvoorbeeld vrijdagmiddag de Sjabbat al om kwart over vier begint.
Het Joodse jaar richt zich op de maan, terwijl het maatschappelijke jaar zich op de zon richt.
Hierdoor zijn de Joodse maanden korter en bestaan er schrikkelmaanden. De Joodse feestdagen vallen altijd op dezelfde data in het Joodse jaar, maar dat loopt dus niet synchroon met het maatschappelijke jaar.

Joodse Feestdagen  2017 / 2019

2017:
zondag 12 maart: Poeriem, Lotenfeest
dinsdag 11 april, Pesach, paasfeest
woensdag 12 april, Pesach, paasfeest
maandag 17 april, Pesach, paasfeest
dinsdag 18 april, Pesach, paasfeest
woensdag 31 mei Sjawoe’ot, wekenfeest
donderdag 1 juni Sjawoe’ot, wekenfeest
dinsdag 1 augustus, Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
donderdag 21 september: Nieuwjaar 5778, Rosj Hasjana
vrijdag 22 september: Nieuwjaar 5778, Rosj Hasjana
zaterdag 30 september: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
donderdag 5 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
vrijdag 6 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
donderdag 12 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
vrijdag 13 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet
woensdag 12 t/m woensdag 20 december: Chanoeka, Inwijdingsfeest

2018:
donderdag 1 maart: Poeriem, Lotenfeest
zaterdag 31 maart, Pesach, paasfeest
zondag 1 april, Pesach, paasfeest
vrijdag 6 april, Pesach, paasfeest
zaterdag 7 april, Pesach, paasfeest
zondag 20 mei Sjawoe’ot, wekenfeest
maandag 21 mei Sjawoe’ot, wekenfeest
zondag 22 juli, Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
maandag 10 september: Nieuwjaar 5779, Rosj Hasjana
dinsdag 11 september: Nieuwjaar 5779, Rosj Hasjana
woensdag 19 september: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
maandag 24 september: Soekot, Loofhuttenfeest
dinsdag 25 september: Soekot, Loofhuttenfeest
maandag 1 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
dinsdag 2 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet
maandag 3 t/m maandag 10 december: Chanoeka, Inwijdingsfeest

2019:
donderdag 21 maart: Poeriem, Lotenfeest
zaterdag 20 april, Pesach, paasfeest
zondag 21 april, Pesach, paasfeest
vrijdag 26 april, Pesach, paasfeest
zaterdag 27 april, Pesach, paasfeest
zondag 9 juni Sjawoe’ot, wekenfeest
maandag 10 juni Sjawoe’ot, wekenfeest
zondag 11 augustus, Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
maandag 30 september: Nieuwjaar 5780, Rosj Hasjana
dinsdag 1 oktober: Nieuwjaar 5780, Rosj Hasjana
woensdag 9 oktober: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
maandag 14 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
dinsdag 15 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
maandag 21 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
dinsdag 22 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet
maandag 23 t/m maandag 30 december: Chanoeka, Inwijdingsfeest

Bij het begin van het nieuwe school/studiejaar altijd de nieuwe data van de Joodse feestdagen doorgeven op de onderwijsinstelling!

Voor wie zich of zijn / haar kind inschrijft bij een onderwijsinstelling:
Print uit: ‘Vrijstelling in verband met een Joodse feestdag’, de ‘Toelichting Sjabbat en Joodse feestdagen’, ‘Op sjabbat en joodse feestdagen geldt o.a.:”, De Joodse feestdagen, waarop men NIET mag werken, dragen, schrijven, etc.” en Joodse feestdagen in het schooljaar 2017 / 2019″ en voeg het toe aan het inschrijfformulier van de onderwijsinstelling.

Universiteit moet rekening houden met sjabbat
De Commissie Gelijke Behandeling heeft in 2008 geoordeeld dat een universiteit rekening moet houden met de sjabbat-regels. Deze voor Joodse studenten belangrijke uitspraak is een doorbraak.
Lees HIER verder.

Opnieuw luidt het oordeel: wettelijk beschermd recht op Sjabbat-rust
De onmogelijkheid om vanwege Sjabbat beschikbaar te zijn voor een stage-activiteit, mag niet in de weg staan aan het aannemen van een stagiair. Dat oordeel heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie Gelijke Behandeling) in 2012 uitgesproken in een zaak die was aangespannen door een Sjabbat houdende jongeman die een stage voor beveiligingsfunctionaris wilde volgen.
Het is de tweede keer dat het College voor de Rechten van de Mens tot een dergelijk oordeel komt, waar het gaat om het houden van sjabbat.
Lees HIER verder.

 

Reacties zijn gesloten.