Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Europese Unie een conferentie gehouden die in zijn geheel gewijd was aan Sjechieta, de Joodse manier van het slachten van vee voor vleesconsumptie. Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en van de Joodse gemeenschappen in Europa waren hierbij aanwezig. NIK-secretaris Ruben Vis hield een voordracht waarin hij uiteenzette hoe in Nederland tussen overheid en NIK op basis van een convenant (overeenkomst) de sjechieta is geregeld.