Joodse kinderen van nu vormen het kader voor toekomstige actieve gemeenteleden. Kwalitatief onderwijs levert niet alleen een belangrijke bijdrage op het gebied van joodse vaardigheden en kennis, maar leidt ook tot meer commitment.