Het Inter Provinciaal Opperrabbinaat bedient alle Joodse Gemeenten die behoren tot het Ressort Mediene en het Ressort Nederland Midden.