“En G-d sprak tot Abraham en zei hem: Dit is het verbond dat je tussen Mij en jou zult houden, en je nakomelingen na jou. Ieder mannelijk kind zal besneden worden.” Bereesjiet (Genesis) 17:12