Het aantreden van een nieuwe Centrale Commissie betekent ook het afscheid van de oude Centrale Commissie. De Centrale Commissie bestond uit 23 zetels en twaalf plaatsvervangers. Alleen al vanwege het feit dat de Centrale Commissie wordt verkleind van 23 naar 9 zetels, wordt afscheid genomen van een aantal CC-leden. De nieuwe Centrale Commissie is net als voorheen gekozen door de vijf ressorten Amsterdam, Den Haag, Nederland Midden en Mediene (alleen Rotterdam heeft nog geen afgevaardigde gestuurd). Van de in totaal veertien verkozenen zijn er twee vrouw. In de vorige Centrale Commissie waren er van de 35 verkozenen drie vrouw. De verkleining heeft dus in ieder geval een enigszins minder scheve verhouding opgeleverd.