De Nederlandse bisschoppen en de Katholieke Raad voor het Jodendom hebben op