Het NIK is een van de zgn. Zendende Organisaties naar Justitie voor de geestelijke verzorging van gedetineerden.