Ruben Vis, alg. secretaris Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap