Hakehillot Nieuws

Kasjroet mededeling 5780-2 Kellogg’s Honey Pops

   Amsterdam,  22 Sjewat 5780 / 17.02.2020 M E D E D E L I N G  5780-2 Het Opperrabbinaat voor Nederland brengt ter kennis van het publiek dat de KELLOGG’S HONEY POPS vanwege een verandering in de ingrediënten (melkpoeder) … Lees verder

Joodse graven beklad in Dordrecht

“Een aanval op de doden is een aanval op menselijke waardigheid.” Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Joodse Gemeente Rotterdam zijn verontwaardigd over de ontheiliging van de Joodse begraafplaats in Dordrecht die is gepleegd op zaterdagmiddag 1 februari 2020. Het Nederlands-Israëlitisch … Lees verder

Moedige excuses

Minister-president Rutte heeft namens de regering excuses aangeboden voor het optreden van de overheid in de Tweede Wereldoorlog jegens de Joodse bevolking. Het is een historisch gebaar en na 75 jaar een moedige stap. Excuses omdat “de Nederlandse regering tekort … Lees verder

Premier Rutte: excuses voor het overheidshandelen van toen.

De kleine Anny Aa was 1 jaar en bijna 10 maanden oud toen zij werd vermoord in de gaskamer van Sobibor.Haar naam is de eerste van 102.000 namen die deze week worden voorgelezen in Westerbork.De namen van meer dan honderdduizend … Lees verder

De Joodse Looverhut van A.C.W. Staring

Bij de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden die om de vijf jaar in aanwezigheid van prinses Beatrix wordt gehouden, wordt dit maal als Joods element in de presentaties een gedicht van de negentiende-eeuwse dichter A.C.W. Staring voorgedragen. In Vrijheid Verbonden … Lees verder

Verslag van activiteiten van de Permanente Commissie sinds maart 2019 II

Begraafplaatsen Binnen het NIK zijn zo’n 240 begraafplaatsen. Een deel is eigendom van Joodse Gemeenten, een deel van het NIK. Reeds geruime tijd zijn er contacten met het ministerie van OC&W over het starten van een project voor restauratie en … Lees verder

Verslag van activiteiten van de Permanente Commissie sinds maart 2019 I

Nieuwe Permanente Commissie Op 14 maart 2019 trad een nieuwe Permanente Commissie (bestuur) aan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. De Centrale Commissie koos zeven mensen in de PC, die geen van allen voordien in de PC hadden gezeten; een breuk met … Lees verder

Chanoeka vieren. “Joodser dan dit kun je het bijna niet krijgen”

Bij de viering van Chanoeka op het Schouwburgplein in Rotterdam sprak de historicus dr. Bart Wallet. “Door de eeuwen heen zijn joden de lakmoesproef geweest van de tolerantie van samenlevingen. Was er ruimte voor een eigen levensstijl, trouw aan de … Lees verder

Bitachon Amsterdam, een intrigerende titel voor een vriendenboek

Ruben Vis Tijdens Chanoeka werd een Liber Amicorum gepresenteerd voor A.M. (Dolf) Aronson. Het idee om dit boek met bijdragen van vrienden en kennissen te maken, ontstond geruime tijd voor zijn honderdste verjaardag. Op zijn verjaardag, afgelopen voorjaar, was het … Lees verder

Kasjroet mededeling 5780-1 Santa Maria Tortilla

   Amsterdam,  26 Kislew 5780, 24.12.2019 M E D E D E L I N G  5780-1 Het Opperrabbinaat voor Nederland brengt de volgende aanvullingen en/of wijzigingen in de KASJROETLIJST 5780 ter kennis van het publiek: Santa Maria rubriek 16 … Lees verder