Hakehillot Nieuws

De Joodse Looverhut van A.C.W. Staring

Bij de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden die om de vijf jaar in aanwezigheid van prinses Beatrix wordt gehouden, wordt dit maal als Joods element in de presentaties een gedicht van de negentiende-eeuwse dichter A.C.W. Staring voorgedragen. In Vrijheid Verbonden … Lees verder

Verslag van activiteiten van de Permanente Commissie sinds maart 2019 II

Begraafplaatsen Binnen het NIK zijn zo’n 240 begraafplaatsen. Een deel is eigendom van Joodse Gemeenten, een deel van het NIK. Reeds geruime tijd zijn er contacten met het ministerie van OC&W over het starten van een project voor restauratie en … Lees verder

Verslag van activiteiten van de Permanente Commissie sinds maart 2019 I

Nieuwe Permanente Commissie Op 14 maart 2019 trad een nieuwe Permanente Commissie (bestuur) aan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. De Centrale Commissie koos zeven mensen in de PC, die geen van allen voordien in de PC hadden gezeten; een breuk met … Lees verder

Chanoeka vieren. “Joodser dan dit kun je het bijna niet krijgen”

Bij de viering van Chanoeka op het Schouwburgplein in Rotterdam sprak de historicus dr. Bart Wallet. “Door de eeuwen heen zijn joden de lakmoesproef geweest van de tolerantie van samenlevingen. Was er ruimte voor een eigen levensstijl, trouw aan de … Lees verder

Bitachon Amsterdam, een intrigerende titel voor een vriendenboek

Ruben Vis Tijdens Chanoeka werd een Liber Amicorum gepresenteerd voor A.M. (Dolf) Aronson. Het idee om dit boek met bijdragen van vrienden en kennissen te maken, ontstond geruime tijd voor zijn honderdste verjaardag. Op zijn verjaardag, afgelopen voorjaar, was het … Lees verder

Kasjroet mededeling 5780-1 Santa Maria Tortilla

   Amsterdam,  26 Kislew 5780, 24.12.2019 M E D E D E L I N G  5780-1 Het Opperrabbinaat voor Nederland brengt de volgende aanvullingen en/of wijzigingen in de KASJROETLIJST 5780 ter kennis van het publiek: Santa Maria rubriek 16 … Lees verder

Hoogeveen corrigeert historische fout: Joodse begraafplaats krijgt grond met graven terug

De Joodse begraafplaats aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen krijgt grond terug om daarmee recht te doen aan de oorspronkelijke grens. “Een historische fout wordt na zeventig jaar gecorrigeerd,” zegt Ruben Vis, alg. secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Dankzij de … Lees verder

De dertigste Amsterdamse Jarche Kallo

Uit het voorwoord bij het programma van de dertigste Jarche Kallo, een tweedaags seminar vol Joods leren. Toen wij de Jarchei Kallo begonnen, in 1989, waren het andere tijden. Joods Amsterdam leefde nog met de oorlog in het achterhoofd. Het … Lees verder

Sinds kort lijkt die historie niets meer waard

MINISTER ONDERWERPT JOODSE LES-MATERIAAL VAN NIK AAN BURGERSCHAPSTEST “2019 is het jaar dat we sinds 25 jaar weer deze Middelburgse synagoge in zijn prachtige glorie in gebruik hebben. Deze synagoge functioneert sinds 25 jaar weer als synagoge maar het was … Lees verder

25 Jaar opbloei Joods leven in Zeeland

In Middelburg is afgelopen vrijdag gevierd dat de sjoel 25 jaar geleden opnieuw werd ingewijd. De sjoel dateert uit 1705 en is daarmee na de Grote Sjoel in Amsterdam (1672) en de Esnoga in Amsterdam (1675) de oudste als zodanig … Lees verder