Tora van de week

Parsja Sjoftiem 5777

Dewariem/Deuteronomium  16:18-21:9 “En de rechters zullen goed onderzoeken en zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij valselijk tegen zijn broer getuigd, dan zult gij hem doen zoals hij van plan was zijn broeder te doen. Zo zult gij … Lees verder

Parsja Re-ee 5777

Dewariem/Deuteronomium  11:26-16:17 MAG MEN DE TORA TESTEN INZAKE TSEDAKA? De landbouwgaven nemen een belangrijke plaats in in parsjat Re’ee. De totale religieuze belasting bedraagt ongeveer 20%. Allereerst is daar de Troema Ĝedola. Dit is ongeveer twee procent van de totale … Lees verder

Parsja Ekew 5777

Dewariem/Deuteronomium  7:12-11:25 Bensjen – gemeenschap en individu Dewariem 8:8: “Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen- en granaatappelbomen, een land van olie voortbrengende olijfbomen en van dadelhoning.” Dankbaarheid Nadat ons beloofd is, dat wij in het land Israël ‘aan … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5777

Dewariem/Deuteronomium  3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): G’d weigert Mosjé toegang tot het Land. Hij kan op de berg Pisga het Land aanschouwen en Jehosjoe’a aanmoedigen. Mosjé herinnert aan de Openbaring op de berg Sinaï, die voor de hele natie bestemd … Lees verder

Parsja Dewariem 5777

Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Dewariem: waarschuwing tegen afgoderij Mosjé richtte zich in het boek Dewariem tot de mensen, die het Land Israël zouden betreden. Daarom wordt regelmatig het verbod op afgoderij benadrukt, opdat de Joden de praktijken van de heidenen uit Kana’an … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5777

Bemidbar/Numeri  30:2-36:13 Geloften nemen een belangrijke plaats in in het Jodendom. Wanneer men een offer belooft aan de Tempel moet men zijn gelofte nakomen op de eerstkomende Jom-Tov (feestdag), wanneer men de Tempel te Jeruzalem bezoekt. Geloften mag men nooit … Lees verder

Parsja Pinchas 5777

Bemidbar/Numeri  25:10-30:1 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen “En zie een man van de kinderen Israëls kwam en bracht nader tot zijn broeders de Midjanietische ten aanzien van Mosjé en de hele gemeente van de kinderen Israëls. En zij huilden … Lees verder

Parsja Balak 5777

Bemidbar/Numeri  22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die eerst nee en … Lees verder

Parsja Choekat 5777

Bemidbar/Numeri  19:1-22:1 CHOEKAT (WET): De bepalingen over de Rode Koe worden uiteengezet: via de as van de rode koe is het mogelijk rein te worden nadat iemand in aanraking is gekomen met een gestorven mens. Mirjam sterft en wordt begraven. … Lees verder

Parsja Korach 5777

Bemidbar/Numeri  16:1-18:32 Jaloezie en machloket Het grootse deel van parsja Korach gaat over het meningsverschil tussen Korach en Mosjé Rabbenoe. Waarom was er zoveel ruzie? Korach meende dat Mosjé Rabbenoe de vervanging van de bechoriem (eerstgeborenen) door de Levie’iem uit … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5777

Bemidbar/Numeri  13:1-15:41 “Intussen, zowaar Ik leef en de hele aarde vervuld is van de heerlijkheid van G’d, zweer Ik dat al de mannen die gezien hebben Mijn heerlijkheid en Mijn tekens, die Ik verricht heb in Egypte en de woestijn … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5777

Bemidbar/Numeri  8:1-12:16 SPREEK GEEN LESJON HARA! De episode van de ‘kwaadsprekerij’ van Mirjam over haar broer Mosjé aan het einde van deze parsja maakt diepe indruk. Het was een hele subtiele, zelfs complimenteuze `roddel’, die Mirjam met haar broer Aharon … Lees verder

Parsja Bemidbar 5777

Bemidbar/Numeri  1:1-4:20 De positie van de Kohaniem en Levieten tegenwoordig Kohaniem en Levi’iem nemen een belangrijke plaats in in onze parsja: “En G’d sprak tot Mosjé als volgt:  Laat de stam Levie naderen, plaats hem voor Aharon, de priester en … Lees verder

Parsja Behar – Bechoekotaj 5777

SAMENVATTING BEHAR (op de berg): Leviticus 25:1 – 26:2. G’d gebiedt een Sjabbatjaar (Sjemitta) voor het Land: het 7e jaar mag het land niet bezaaid worden. Wat vanzelf opkomt mag men eten. Na 7 x 7 jaar is het 50e … Lees verder

Parsja Emor 5777

SAMENVATTING EMOR (zeg): Wajikra/Lev. 21:1 – 24:23. Kohaniem mogen geen contact met doden hebben; wel mogen ze de begrafenis van de zeven meest nabije familieleden bijwonen maar de Hogepriester mag ook dat slechts op afstand. Kohaniem mogen niet met een … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem

Wajikra/Leviticus 16:1-20:27 SAMENVATTING ACHARE MOT (na de dood): Wajikra 16:1 – 18:30 en KEDOSJIEM (weest heilig): Leviticus 19:1 – 20:27 De kohaniem moeten zeer zorgvuldig handelen als ze het Heiligdom betreden en zeker op Jom Kippoer, op de 10e dag … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5777

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Samenvatting TAZRIA (conceptie en geboorte): Wajikra 12:1 – 13:59 en  METSORA (voorschriften voor melaatsheid-tsara’at): Leviticus 14:1 – 15:33. Na de bevalling van een zoon of een dochter wordt de kraamvrouw onrein; ze moet een offer brengen. De beriet-mila … Lees verder

Parsja Sjemini 5777

  Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Ook liefde en enthousiasme behoeven leiding en richting Na de zeven dagen van de inwijding van de Tabernakel was de achtste dag bestemd voor de openbaring van G’d aan het volk. Het getal zeven duidt op de … Lees verder

Parsja Tsav 5777

 Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Het verbod om bloed en vet te eten “Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten. Rabbi J. Nachshoni gaat in op de achtergronden van deze verboden. Maimonides meent dat vet niet … Lees verder

Parsja Wajikra 5777

Wajikra/Leviticus1:1-5:26 “Wanneer een persoon mocht zondigen en ontrouw mocht plegen jegens G’d en zijn naaste, ontkent hetgeen ter hand gesteld is of het geroofde, of zijn naaste tekort doet, of gevonden heeft wat verloren is en hij ontkent het en … Lees verder