Tora van de week

Parsja Besjalach 5779

BESJALACH (bij het zenden) Sjemot/Exodus 13:17 – 17:16. 16e parsja. Het volk gaat de woestijn in. Mosjé neemt het gebeente van Jozef mee. Overdag leidt G’d het volk met een wolkzuil, ’s nachts met een vuurzuil. Farao krijgt spijt dat … Lees verder

Parsja Bo 5779

BO (kom). Sjemot/Exodus 10:1 – 13:16. 15e parsja. De hovelingen van Farao zijn wanhopig. Toch blijft Farao weigerachtig. Wel wil Farao de mannen laten gaan, maar dat weigert Mosjé. Daarna overvallen sprinkhanen het land. Wat er nog over was van … Lees verder

Parsja Wa’eera 5779

WA’ERA (en verscheen). Sjemot/ Exodus 6:2 – 9.35. 14e parsja. G’d zegt tot Mosjé dat hij het klagen van het volk heeft gehoord en dat hij de Joden moet vertellen dat G’d ze uit Egypte zal voeren, maar ze luisteren … Lees verder

Parsja Sjemot 5779

Sjemot/Exodus 1:1-6:1 “Dit zijn de namen van de kinderen Israels, die met Ja’akow naar Egypte kwamen” (Sjemot 1:1). Sjemot betekent namen en herinnert ons eraan, dat onze identiteit in Egypte – en ook alle eeuwen daarna – behouden is gebleven … Lees verder

Parsja Wajechi 5779

Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 WAJECHI (en hij leefde). Bereesjiet/Genesis 47:28 – 50:26. 12e sidra en tevens het einde van het eerste boek van de Tora. Ja’akov leeft 17 jaar in Egypte als hij zijn einde voelt naderen. Hij laat Joseef zweren dat … Lees verder

Parsja Wajigasj 5779

Bereesjiet/Genesis 44:18-47:27 “Mijn zoon Joseef leeft nog!” (Bereesjiet 45:28) Jehoeda hield een stevig pleidooi voor de vrijlating van zijn jongste broer Benjamin. Geroerd kon Joseef zich niet langer inhouden en openbaarde hij zijn ware identiteit aan zijn broers. Hij benadrukte … Lees verder

Parsja Mikeets 5779

Bereesjiet/Genesis 41:1-44:17 “Nu gebeurde het na verloop van twee volle jaren, droomde Pharao, en zie hij stond aan de rivier” (Genesis 41:1) De Midrasj stelt dat Joseef twee jaar extra – meer dan de oorspronkelijk geplande tien jaren – in … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5779

WAJEESJEW (en hij woonde). Bereesjiet / Genesis 37:1 – 40:23. 9e sidra. Ja’akov vestigt zich in Kena’an. Zijn meest geliefde zoon, Joseef, krijgt van hem een fraai, kleurig gewaad. Joseef vertelt zijn broers van zijn dromen: de ene waarin de … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5779

Bereesjiet/Genesis 32:4-36:43 Ja’akov stuurde boodschappers voor hem uit naar Esau zijn broer met de opdracht: “Ik heb bij Lawan gewoond” (Bereesjiet 32:4-5). Elk woord in de Tora heeft betekenis en zeker in zo een belangrijke episode als de ontmoeting tussen … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5779

WAJEETSEE (en hij ging weg). Bereesjiet/Genesis 28:10 – 32:3. 7e parsja. Ja’akov gaat op weg naar Charan. Als het donker wordt, droomt hij over een ladder waar engelen op en af klimmen. G’d belooft hem een uitgestrekt land en een … Lees verder

Parsja Toldot 5779

“En dit zijn de geslachten van Jitschak, de zoon van Awraham. Awraham bracht Jitschak voort” (25:19) Rasjie merkt op dat het vreemd is, dat de afstamming van Jitschak twee keer herhaald wordt: als Jitschak de zoon is van Awraham, dan … Lees verder

Parsja Chajee Sara 5779

Bereesjiet/Genesis 23:1-25:18 “En de leeftijd van Sara was 127 jaar; dit waren de levensjaren van Sara” (Bereesjiet 23:1) Toen Sara hoorde dat haar zoon bijna geslacht werd, slaakte ze zes kreten, die nog steeds de basis vormen voor de zes … Lees verder

Parsja Wajeera 5779

Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 “En toen zei Awraham: ‘Mijn Heer, indien ik toch gunst gevonden moge hebben in Uw ogen” (Bereesjiet 18:3). Het woord ‘Mijn Heer’ is gepunctueerd met een kamats (een lange a- of o-klank), net zoals de G’dsnaam. Onze Chagamiem … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5779

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 “Lech lecha me’artsecha – Ga weg uit je land” (Bereesjiet 12:1) Lech lecha kan gelezen worden als het Hebreeuwse woord lichloech – viezigheid. Wanneer men een parfumerie binnengaat geurt men heerlijk maar wanneer men een leerlooierij betreedt, absorbeert … Lees verder

Parsja Noach 5779 – Saamhorigheid als recept voor een regelrechte ramp

Rabbijn Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn Aan het einde van de sidra Noach, na het verhaal over de zondvloed en de wederopbouw van de wereld, volgt het verhaal over het bouwen van de Toren van Babel. De gehele mensheid wilde gezamenlijk een … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5779

Bereesjiet/Genesis 1:1-6:8 De Tora begint met de creatie van alles wat bestaat, o.a. duisternis en licht, de hemellichamen, water en land, alle planten en dieren en tenslotte mensen. G’d schiep dit alles uit het niet. Adam en Eva woonden in … Lees verder

Sjabbat Chol Hamoed Soekot – Groeikracht – Het Teken van Waarachtig Jodendom en Intense Simcha

Exclusieve religie? We lezen over Sjemini Atseret, de achtste dag, die eigenlijk alleen voor het volk Israël bedoeld is. Maar bestaat er wel zoiets als een exclusieve religie, uitverkorenheid? G’d is universeel en schiep het heelal. Vele mensen proberen op … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5779

HA’AZIENOE (luisteren jullie): Dewariem 32:1 – 32:52. Mosje roept hemel en aarde tot getuigen wat er gebeurde in vroeger dagen en schildert hoe het volk zal afwijken – in zeer poëtische taal. Weer worden alle rampen genoemd die over het … Lees verder

Parsja Wajelech 5779

Dewariem/Deuteronomium 31:1-31:30 WAJELECH (en hij ging): Mosjé vertelt het volk dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de leiding overdraagt aan Jehosjoe’a. Dit is de laatste dag van Mosjé. HaSjeem zal de volkeren aan de overzijde … Lees verder

Parsja Nitsawiem 5778

Dewariem/Deuteronomium 29:9-31:30 NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals de ge- en verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die niet hier zijn. Als dit overtreden wordt, … Lees verder